Kaisa Vuolukka

Koulutus, työkokemus ja referenssit

Koulutus

 • Tohtori –opiskelija Lapin yliopisto. Vimeistelen väitöskirjaa ”Kun suku kasvattaa -lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuus sukulaissijaisvanhemmuuden arviointi- ja päätöksentekosprosessissa.”
 • Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti, erikoissosiaalityöntekijä
 • Yhteiskuntatieteiden maisteri
 • Sosionomi (AMK)

Ammatillinen lisäkoulutus

 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaaja -koulutus. Dialogic (StoRy ry. hyväksymä, valmistuva 2022)
 • Ammatilliset opettajaopinnot. Oulun seudun ammattikorkeakoulu (valmis 2020).
 • Systeemisen lastensuojelun kouluttaja -koulutus. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.
 • Erityistason perhe-/ ja psykoterapeutti (Valvira)
 • Pride-kouluttaja
 • Berdsleen perheinterventiokliinikko ja Lapset puheeksi –menetelmän kouluttaja
 • Päihteet- ja väkivalta perheessä -ammatilliset erikoistumisopinnot
 • Lähihoitaja.

Työkokemus:

 • Tmi. yrittäjä Koulutus- ja terapiapalvelut Ainoa; työnohjaaja, sijaishuollon asiantuntija ja kouluttaja
 • Yliopisto-opettaja Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokampus, tuntiopettaja Oulun ammattikorkeakoulu
 • Perhehoidon asiantuntijatehtät Auta Lasta ry
 • Perhehoidon sosiaaalityöntekijä ja varaesimiestehtävät
 • Merimajakka ry. toiminnanjohtaja ja projektipäällikkö

Referenssit:

Marjukka, Rasa & Vuolukka, Kaisa (2019) Perhesososiaalityötä paikantamassa. Teoksessa Anneli, Pohjola & Asta, Niskala & Nina, Peronius & Tarja, Kemppainen (toim.) Yhteiskunnallisen asemansa ottava sosiaalityö. Vastapaino. Tallinna

Alho, Sirkka & Rasa, Marjukka & Vuolukka, Kaisa (2018) Perheterapian ja sosiaalityön yhteiset juuret sekä suhdeperustaisen systeemisen lastensuojelutyön kehittäminen. Teoksessa Päivi, Petrelius & Pia, Erikson (toim.) Uudistuva lastensuojelu – kohti asiakkaiden ja ammattilaisten yhteistoimintaa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. 32/2018. Punamusta. Helsinki

Mäentausta-Tervaskanto, Tiina & Vuolukka, Kaisa (2005) Päihdeongelmainen vanki –entisen elämän vanki? Teoksessa Maria, Kiistala (toim.) Huumereitiltä hoitoketjuun. Hankkeen artikkelikokoelma. Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Julkaisusarja C 9. 95 – 101.

Palvelut

Ihminen löytää kanssamme oman ainutkertaisuutensa.
Kehitämme yhteisöt tuottaviksi ja sytytämme palavan menestystunteen työelämään.

Henkilöasiakkaiden ja yrittäjien palvelut

Johtajuuden kehittäminen

Työyhteisön kehittäminen

Koulutukset

Elämäntapavalmennus