Asiakaskokemukset

asiakaskokemukset
Sevas Kodit Oy:ssä halutaan panostaa organisaation jatkuvaan uudistumiseen ja yhtiössä mahdollistetaan jokaisen työssäkäyvän oman työn ja osaamisen kehittäminen. Yhtiö haluaa vaalia yhdessä koko henkilökunnan kanssa hyvää ja innostavaa työskentelyilmapiiriä.
asiakaskokemukset
Suhtaudumme työhömme intohimoisesti, ja työn onnistumisen näkökulmasta tuon intohimon vaaliminen on keskeistä. Työnohjaus on ollut omalta osaltaan tärkeässä asemassa iloisen työvireen ylläpitämisessä.
asiakaskokemukset
Jari on ollut työnohjaajamme reilun vuoden. Aloittaessamme työskentelyä toivoimme, ettei enää työnohjauksen jälkeen tarvitsisi työnohjausta, eli mieltä painavat asiat käsitellään loppuun saakka. Tämä on toteutunut.
asiakaskokemukset
Tutustuin Jari Hautamäkeen Suomen Yrittäjäopiston MaatilaCoach-toiminnan kautta. Jari päätyi valmentajakseni, kun hain tukea itsetuntemukseen sekä lypsykarjatilan johtamiseen.
asiakaskokemukset
Lohjan kaupungin suun terveydenhuollossa järjestettiin mittava 1,5 vuotta kestänyt työhyvinvointiprojekti Hautamäki Training Oy:n järjestämänä.
asiakaskokemukset
Työnohjauksesta uudenlaisia ajatuksia ja näkökulmia työn tekemiseen. Yrittäjänä työnteko on usein aamusta iltaan puurtamista, mutta työnohjaustapaamiset ovat tuoneet pakollisia taukoja työntekoon.
asiakaskokemukset
Työnohjaajamme Jari on lämmin, aito ja innostava ammattilainen. Hänen rauhallinen, pedagoginen ja kuunteleva työskentelytapansa on sopinut työntekijöillemme erittäin hyvin.
asiakaskokemukset
Joskus työnohjaukseen mennessäni on itselläni ollut tunne että mahdanko tehdä yhtään asiaa oikein mutta Jari on ammattitaitoisella tavalla osannut poimia minusta esille niitä hyviä asioita, joista olen saanut uskoa itseeni ja ammatillisuuteeni.
asiakaskokemukset
Jari Hautamäki toimi asiantuntija-kouluttajana Kauhajoen, Teuvan ja Kurikan kansalaisopistojen järjestämässä vertaismentorikoulutuksessa keväällä 2018. Koulutuksessa perehdyttiin mentoroinnin eri näkökulmiin ja käytiin vertaiskeskustelua toimivaan mentorointisuhteeseen liittyvien työtapojen ja rakenteiden löytämiseksi.
asiakaskokemukset
Yritys sai pyynnön toimia työhyvinvointiin liittyvän koulutuskokonaisuuden toteuttajana. Keskustelimme tilaajan toiveista ja kerroimme aikaisemmista koulutuksistamme. Päädyimme toteuttamaan kolmen tunnin koulutuskokonaisuutta jokaisen osallistujan kokemuksia hyödyntäen.