Nuorten työpaja Jenga

Työnohjaajamme Jari on lämmin, aito ja innostava ammattilainen. Hänen rauhallinen, pedagoginen ja kuunteleva työskentelytapansa on sopinut työntekijöillemme erittäin hyvin. Työnohjauksissa meillä on ollut mahdollisuus pysähtyä hektisen päivän jälkeen, rauhoittua ja keskittyä keskustelemaan työmme kannalta olennaisista aihepiireistä sekä työssämme esiin nousseista tunteista ja tuntemuksista.

Jarilla on kyky tehdä teräviä yhteenvetoja usein vilkkaista ja rönsyilevistä keskusteluistamme. Hän osaa johdattaa meitä olennaiseen suuntaan ja näkee mitä työryhmämme kussakin työnohjauksessa tarvitsee. Työskentelyssään Jari huomioi meidät niin ryhmänä kuin yksilöinä. Jarin ohjauksessa on helppoa ja luontevaa olla. Jokaisella on lupa ja mahdollisuus tulla ohjaukseen juuri niistä tunteista ja tunnelmista joita takana olevassa työpäivässä on ollut.

Voimme suositella Jaria kaltaistemme työyhteisöjen työnohjaajaksi.

Nuorten työpaja Jenga – Keravan Nuorisopalvelut