Henkilö- ja yritysasiakkaiden palvelut

02.04.2020
Blogi
Mitkä perustarpeet motivoivat sinua syvällisemmin? Teetkö työtäsi statuksen vuoksi ja onko kunnia sinulle miten tärkeä motiivi? Onko järjestys sinulle esimerkiksi työpäivässäsi hyvin tärkeää vai otatko enemmän ja vapaammin vastaan sen, mitä päivä tuo tullessaan? Entä miten suuressa merkityksessä perheen hoivaaminen on sinulle vai haluatko olla enemmän riippumaton perheestä, etkä edes välttämättä halua lapsia?
11.05.2018
Blogi
Tarvitsemme työhyvinvointimme ylläpitämiseen ja edistämiseen työyhteisörakenteita, joissa meille tarjoutuu tilaisuus keventää tunnekuormaamme ja saada osaksemme työkavereiden myötätuntoa. Tarve tunnetason jakamiselle korostuu erityisesti työssä, jossa joudumme kohtaamaan tilanteita, jotka koskettavat meitä tunnetasolla.
26.02.2018
Blogi
Asiakkaani ovat taas muistuttaneet minua siitä, että meillä ihmisillä on edelleen valitettava taipumus verrata omaa parisuhdettamme toisten tilanteisiin. Kuuntelemme ja luemme myös aivan liikaa erilaisia parisuhdeneuvoja ja ohjeita siitä, mitä kaikkea hyvään parisuhteeseen pitää kuulua.
05.11.2017
Blogi
Olen toiminut jonkun aikaa hyvinvointi- ja kehittämispalveluiden yrittäjänä Seinäjoella ja sen lähialueilla. Toimistollani olen tavannut tänä aikana useita miesasiakkaita. Kuulemani perusteella tapaamiseen luokseni tuleminen voi etukäteen jännittää ja jopa pelottaa.
29.09.2017
Blogi
Omistajanvaihdos yrityksessä on aina sen henkilöstölle suuri muutos. Jokainen työntekijä kohtaa muutoksen omalla persoonallisella tavallaan, eikä muutoksen kohtaaminen ole aina yksinkertaista ja helppoa. On luonnollista, että muutos herättää ihmisen mielessä erilaisia ajatuksia ja tunteita.
10.06.2017
Blogi
Henkinen hyvinvointi vaatii jatkuvaa huolenpitoa. Yrittäjän on kyettävä erottamaan työ- ja vapaa-aika toisistaan ja huolehdittava siitä, että hän palautuu vapaalla ollessaan riittävästi työstään. Ihmisenä voimme aina kasvaa ja uudistua, näin voimme tehdä myös yrittäjinä.
20.03.2017
Blogi
Moni yrittäjistä, johtajista ja muista yritysten avainhenkilöistä haluaisi kehittää itseään ja huolehtia paremmin henkisestä hyvinvoinnistaan. Seuraavan askeleen ottaminen asian edistämiseksi ei kuitenkaan aina toteudu.
30.09.2016
Blogi
Työnohjaustehtäväni ovat luoneet minulle sillan tunteistaan puhuvien miesten maailmaan. Kokemukset ovat tuoneet työuralleni uuden mahdollisuuden kokea myös toisenlaisissa työkonteksteissa jo aikaisemmin kokemaani.
09.08.2015
Blogi
Monelle meistä työnohjaajina toimivalle on tuttua se, ettei työnohjausta ja sen hyötyjä edelleenkään tunneta riittävästi. Edelleen on paljon työssä olevia, joilla ei koskaan ole ollut työnohjausta, vaikka siitä heille olisi ollutkin suurta hyötyä.
30.11.2014
Blogi
Viime aikoina olen erilaisten työyhteisöjen työnohjaajana toimiessani pysähtynyt pohtimaan työyhteisötaitojen merkitystä. Olen havainnut, että teeman äärelle olisi hyvä palata aika ajoin monillakin työpaikoilla.