Tunnefoorumi työyhteisön keskustelurakenteena

Tarvitsemme työhyvinvointimme ylläpitämiseen ja edistämiseen työyhteisörakenteita, joissa meille tarjoutuu tilaisuus keventää tunnekuormaamme ja saada osaksemme työkavereiden myötätuntoa. Tarve tunnetason jakamiselle korostuu erityisesti työssä, jossa joudumme kohtaamaan tilanteita, jotka koskettavat meitä tunnetasolla.

Tunnefoorumi on syntynyt Espoossa lähisuhde- ja perheväkivaltatyötä tekevän Lyömätön Linja -toiminnan työyhteisön tarpeista käsin. Nimi tunnefoorumi on työntekijöiden yhdessä kehittämä ja sen nimi myötäilee asiaa, jonka merkitys on koettu työssä erityisen tärkeäksi. Tunnefoorumin avulla on voitu ylläpitää ja edistää myös työyhteisön jäsenten välistä yhteen hiileen puhaltamisen kulttuuria. Tunnefoorumi ei korvaa ulkopuolisen työnohjaajan toteuttamaa työnohjausta, vaan toimii sitä täydentävänä rakenteena.

Tunnefoorumissa dialogi keskittyy työstä heränneiden tunteiden reflektioon, eikä sen aikana ratkaista käytännön ongelmia tai pohdita sitä, mitä teemme seuraavaksi. Vertaistuellisessa keskustelussa tunteet saavat tilan erilaisille merkityksille ja ne tulevat koko työyhteisön yhteiseen tietoisuuteen ja kokemusmaailmaan. Tunnefoorumissa jaetut tunteet helpottavat ja keventävät yksittäisen työntekijän tunnekuormaa ja sen avulla voidaan vähentää myös työntekijän riskiä ajautua myötätuntouupumukseen. Tunnefoorumin tärkein periaate on se, ettei kukaan jää tunteidensa kanssa yksin ja tarvittaessa myös jatkotyöskentelystä pidetään huolta.

Jari Hautamäki