Työyhteisön kehittäminen

28.02.2024
Työyhteisön kehittäminen
16.11.2020
Työyhteisön kehittäminen
Tunnefoorumi on syntynyt Espoossa toimivan Lyömätön Linja -työyhteisön tarpeista käsin. Nimi Tunnefoorumi on työntekijöiden yhdessä kehittämä ja nimi myötäilee asiaa, jonka merkitys on koettu työssä erityisen tärkeäksi.
29.09.2017
Blogi
Omistajanvaihdos yrityksessä on aina sen henkilöstölle suuri muutos. Jokainen työntekijä kohtaa muutoksen omalla persoonallisella tavallaan, eikä muutoksen kohtaaminen ole aina yksinkertaista ja helppoa. On luonnollista, että muutos herättää ihmisen mielessä erilaisia ajatuksia ja tunteita.
10.06.2017
Blogi
Henkinen hyvinvointi vaatii jatkuvaa huolenpitoa. Yrittäjän on kyettävä erottamaan työ- ja vapaa-aika toisistaan ja huolehdittava siitä, että hän palautuu vapaalla ollessaan riittävästi työstään. Ihmisenä voimme aina kasvaa ja uudistua, näin voimme tehdä myös yrittäjinä.
30.11.2016
Blogi
Työyhteisöllä on tietty perustehtävä ja siihen liittyvät toiminnat tapahtuvat tietyssä ajassa ja paikassa. Jokaisen työyhteisön kulttuuri rakentuu sen jäsenistä, jotka ovat eri tavoin kytköksissä työyhteisön perustehtävään.
07.02.2016
Blogi
Meille kaikille voi elämässämme tulla eteen tapahtumia, joita olisi hyvä käsitellä yhdessä koulutetun ja kokeneen ammattihenkilön kanssa. Saatamme turhaan vältellä keskustelua mieltämme järkyttäneistä tapahtumista. Joskus myös saattaa käydä niin, että käsittelemättömät asiat voivat palautua mieleemme haittaavalla tavalla, aiheuttaen ahdistusta, unettomuutta, erilaisia somaattisia oireita, kuten päänsärkyä tai muita elimellisiä oireita.
06.01.2016
Blogi
Nykyhetken työelämässä muutos vaikuttaa olevan hyvin yleinen ja pysyvä ilmiö. Tämän seurauksena moni työssä oleva joutuu mukauttamaan toimintaansa ja hänen on oltava jatkuvasti valmis oppimaan uusia asioita. Erilaiset muutokset saattavat herättää huolia ja työn perustehtävä voi hukkua huolipuheen taakse. Tässä tilanteessa jo sovitutkin työyhteisötaidot voivat unohtua ja työpaikalla vallitseva vuorovaikutus voi saada kielteisiä piirteitä.
23.08.2015
Blogi
Päätin julkaista uudelleen työyhteisön välittämisen kulttuuria koskevan kirjoituksen, koska aihe on aina hyvin ajankohtainen. Kirjoitus perustuu työnohjauskokemuksiini ja haluan kannustaa sillä jokaista työssä olevaa pitämään huolta tästä tärkeästä aiheesta.
01.02.2015
Blogi
Nykyhetkessä monet organisaatiot ja työyhteisöt ovat erilaisten muutosten keskellä. Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden näkökulmasta katsottuna työyhteisöissä tarvitaan Me-henkeen perustuvaa välittämisen kulttuuria.
30.11.2014
Blogi
Viime aikoina olen erilaisten työyhteisöjen työnohjaajana toimiessani pysähtynyt pohtimaan työyhteisötaitojen merkitystä. Olen havainnut, että teeman äärelle olisi hyvä palata aika ajoin monillakin työpaikoilla.