Hyvinvoiva yrittäjä on arvokas

Yrittäjäksi ryhtymiseen liittyy usein erilaisia itselle tärkeitä arvoja ja merkityksiä. Yrittäminen on usein yrittäjälle itselleen enemmän elämäntapa kuin pelkkä työ. Yrittäjyys vaatii usein erityisosaamista ja se mahdollistaa parhaimmillaan mielekkään ja yrittäjää itseään motivoivan työn, jonka sisältöön yrittäjä itse voi vaikuttaa. Yrittäjyys luo hyvän mahdollisuuden kokea aidosti työstään innostunutta tunne- ja motivaatiotilaa, jota kutsutaan työn imuksi.

Menneen talven aikana eräässä pitämässäni koulutuksessa käsittelimme yrittäjien kanssa työhyvinvoinnin teemaa. Koulutuksen aikana keskustelimme koulutettavieni kanssa työn imusta ja sen eri merkityksistä. Eräs keskustelussa esille tullut näkökulma kosketti myös työn imun vaaroja erityisesti henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta tarkasteltuna. Keskusteluun osallistuneille heräsi huoli siitä, piileekö liiallisessa työn imussa juuri yrittäjälle vaara siitä, että työn ohella muu arvokas ja tärkeä elämä jää liian vähälle huomiolle.

Koulutukseen osallistuneiden huoli on yrittäjyydessä varmasti aina hyvin ajankohtainen ja huomioitava. Meidän kaikkien on hyvä pysähtyä aika ajoin pysähtyä pohtimaan sitä, mitkä asiat ovat elämässämme aidosti ja rehellisesti ajateltuna tärkeitä. Voimme omistautua yrittäjyyteen täysillä, mutta meidän on hyvä muistaa, että työn imussa olevan henkistä jaksamista suojelee se, että hän osaa arvostaa myös muuta elämää. Jokaisen meistä on hyvä yrittäjyyden rinnalla omistautua tekoihin, jotka johdattelevat elämäämme arvojemme mukaiseen suuntaan.

Henkinen hyvinvointi vaatii jatkuvaa huolenpitoa. Yrittäjän on kyettävä erottamaan työ- ja vapaa-aika toisistaan ja huolehdittava siitä, että yrittäjä palautuu vapaalla riittävästi työstään. Ihmisenä voimme aina kasvaa ja uudistua, näin voimme tehdä myös yrittäjinä. Hyvinvoiva yrittäjä on arvokas, eikä yrittäjänkään kannata jäädä työasioidensa kanssa liiaksi yksin. Ulkopuolisen asiantuntijan kanssa läpikäydyt keskustelut ovat hyvä keino ja mahdollisuus henkisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen.

Vietämme parhaillaan kesäistä vuodenaikaa. Nautitaan kesän ajasta, pysähdytään sopiviksi hetkiksi luonnon ääreen. Rauhoitetaan mieltämme arjen kiireistä, pidetään hyvää huolta itsestämme ja läheisistämme. Tehdään kesällä asioita, joita voimme muistella jälkikäteen hyvillä mielin.

Jari Hautamäki
Kasvun ja Uudistumisen asiantuntija
ET. Psykoterapeutti – Työnohjaaja STOry – Master-TSC
Hautamäki Training Oy
www.hautamakitraining.fi

Kirjoitus on julkaistu Seinäjoen Yrittäjien TAHTO-lehdessä 1/2017