Koulutukset

14.04.2020
Blogi
Viime päivät ovat nostaneet esille teeman, joka on kokemustiedossani ollut kyllä jo pidemmänkin aikaa. Teema koskettaa johtajan ja muiden esimiehenä toimivien ulkopuolisen avun ja tuen tarvetta, jonka tarve korostuu varmasti näin Korona-aikana. Johtajan tai esimiehen ei pitäisi jäädä asioidensa kanssa yksin ja hän tarvitsee tuekseen asiantuntevaa työnohjausta ja muuta tilanteeseen sopivaa tukea.
02.04.2020
Blogi
Mitkä perustarpeet motivoivat sinua syvällisemmin? Teetkö työtäsi statuksen vuoksi ja onko kunnia sinulle miten tärkeä motiivi? Onko järjestys sinulle esimerkiksi työpäivässäsi hyvin tärkeää vai otatko enemmän ja vapaammin vastaan sen, mitä päivä tuo tullessaan? Entä miten suuressa merkityksessä perheen hoivaaminen on sinulle vai haluatko olla enemmän riippumaton perheestä, etkä edes välttämättä halua lapsia?
05.11.2017
Blogi
Olen toiminut jonkun aikaa hyvinvointi- ja kehittämispalveluiden yrittäjänä Seinäjoella ja sen lähialueilla. Toimistollani olen tavannut tänä aikana useita miesasiakkaita. Kuulemani perusteella tapaamiseen luokseni tuleminen voi etukäteen jännittää ja jopa pelottaa.
10.06.2017
Blogi
Henkinen hyvinvointi vaatii jatkuvaa huolenpitoa. Yrittäjän on kyettävä erottamaan työ- ja vapaa-aika toisistaan ja huolehdittava siitä, että hän palautuu vapaalla ollessaan riittävästi työstään. Ihmisenä voimme aina kasvaa ja uudistua, näin voimme tehdä myös yrittäjinä.
30.09.2016
Blogi
Työnohjaustehtäväni ovat luoneet minulle sillan tunteistaan puhuvien miesten maailmaan. Kokemukset ovat tuoneet työuralleni uuden mahdollisuuden kokea myös toisenlaisissa työkonteksteissa jo aikaisemmin kokemaani.
06.03.2016
Blogi
Viime aikoina olen eri yhteyksissä keskustellut unelmien tärkeästä merkityksestä. Mielestäni meidän olisi entistä rohkeammin asettava ja nimettävä itsellemme unelmia, joita tavoittelemme.
06.01.2016
Blogi
Nykyhetken työelämässä muutos vaikuttaa olevan hyvin yleinen ja pysyvä ilmiö. Tämän seurauksena moni työssä oleva joutuu mukauttamaan toimintaansa ja hänen on oltava jatkuvasti valmis oppimaan uusia asioita. Erilaiset muutokset saattavat herättää huolia ja työn perustehtävä voi hukkua huolipuheen taakse. Tässä tilanteessa jo sovitutkin työyhteisötaidot voivat unohtua ja työpaikalla vallitseva vuorovaikutus voi saada kielteisiä piirteitä.
02.05.2015
Blogi
Työvuosieni aikana olen kohdannut ja auttanut puhelimessa useita ihmisiä, joilla omasta hankalasta tilanteesta ammattiauttajalle kasvokkain kertominen on tietyistä syistä johtuen ollut hankalaa. Tämän kaltainen puhelinauttamistyö juontaa juurensa jo vuosien takaa.
21.02.2015
Blogi
Olet kokenut jotain järkyttävää, menettänyt läheisen ihmisen tai olet ollut läsnä läheisen kuolemaan johtaneessa onnettomuustilanteessa. Olet ollut silminnäkijänä järkyttävässä tilanteessa tai mukana uhkaavassa läheltä piti -tilanteessa.
30.11.2014
Blogi
Viime aikoina olen erilaisten työyhteisöjen työnohjaajana toimiessani pysähtynyt pohtimaan työyhteisötaitojen merkitystä. Olen havainnut, että teeman äärelle olisi hyvä palata aika ajoin monillakin työpaikoilla.