Työyhteisötaidot työpaikkatauluksi

Nykyhetken työelämässä muutos vaikuttaa olevan hyvin yleinen ja pysyvä ilmiö. Tämän seurauksena moni työssä oleva joutuu mukauttamaan toimintaansa ja hänen on oltava jatkuvasti valmis oppimaan uusia asioita. Erilaiset muutokset saattavat herättää huolia ja työn perustehtävä voi hukkua huolipuheen taakse. Tässä tilanteessa jo sovitutkin työyhteisötaidot voivat unohtua ja työpaikalla vallitseva vuorovaikutus voi saada kielteisiä piirteitä.

Erään työyhteisön työnohjauksessa käsittelimme dialogisella työtavalla työyhteisötaitojen -teemaa. Työnohjauksen alussa jaoin työyhteisön jäsenet kolmeen ryhmään keskustelemaan aiheesta. Keskustelua läpikäytiin seuraavan kysymyksen avulla:

Mistä kaikesta silloin tulisi puhua ja keskustella, kun puhumme työyhteisönne työyhteisötaidoista?

Ryhmät työskentelivät aiheen parissa keskustellen. Seurasin ryhmien keskustelua, ikään kuin taustalta kuulostellen. Keskusteli ryhmissä kävi vilkkaana, joten saatoin seurata työskentelyä hyvillä mielin.

Ryhmäkeskustelun jälkeen siirryimme takaisin yhteiseen tilaan. Jokainen ryhmä keskusteli vuorollaan teemoista, joista he olivat ryhmässään keskustelleet. Tässä vaiheessa kukaan ei ohjeistukseni mukaisesti kommentoinut, vaan jokaisen tehtävä oli vain keskittyä kuuntelemaan muiden keskusteluja. Ryhmäkeskustelujen jälkeen siirryimme avoimeen dialogiin, jonka aikana jokainen sai tilaisuuden kommentoida kuulemiaan asioita ja keskustella kaikesta kuulemastaan yhteisesti.

Työnohjaajana minulle tarjoutui oiva tilaisuus kuulla keskusteluja ja kommentoida lopuksi kaikkea kuulemaani myönteistä palautetta jakaen. Nostan seuraavassa esille muutamia keskustelussa esille tulleita ja yhdessä kirjattuja työyhteisötaitoihin liittyviä näkökulmia:

– Olemme keskusteleva työyhteisö
– Meillä kaikki joustaa
– Huumoria
– Yhteinen välittämisen kulttuuri
– Erilaisuuden arvostaminen ja hyväksyminen
– Jokaisen vastuu
– Luottamus ja kannustus työtovereille
– Toisten huomioiminen
– Tiedon jakaminen
– Tunteiden purkaminen on mahdollista
– Eri mieltä saa olla
– Pitää kuunnella ja pysähtyä kuulemaan
– Ketään ei arvostella
– Kaveria ei jätetä
– Jokaisella itsellään on myös vastuu työhyvinvoinnistaan

Työnohjauksessa toteutuneen työskentelyprosessin tuloksena kyseisen työyhteisön työyhteisötaidot ovat nyt yhdessä keskusteltuja ja ymmärrettyjä. Tärkeää oli myös se, että ne kirjattiin ja näin ne myös paremmin sitouttavat jokaisen työyhteisön jäsenen niiden noudattamiseen. Parasta olisikin se, että työyhteisötaidoista laaditaan työpaikkataulu, jossa yhteisesti sovitut taidot ovat jokaisen työyhteisössä toimivan nähtävillä.

Kirjoittanut,

Jari Hautamäki