Johtajuuden kehittäminen

30.05.2024
Johtajuuden kehittäminen
07.02.2024
Johtajuuden kehittäminen
07.09.2020
Blogi
Esimies / johtamistyössä eteen tulee monenlaisia asioita ja tehtäviä. Useimmiten niiden hoitaminen tuottaa sinulle onnistumisen tunteita. Eteesi tulee kuitenkin aika ajoin asioita, joiden hoitaminen ei olekaan niin helppoa. Ne saavat sinut kokemaan tunteita, joita on vaikea jakaa muille yhteisön jäsenille.
24.04.2020
Blogi
Viisi toimivaa keinoa, jolla voit ennaltaehkäistä piippuun ajautumista.
14.04.2020
Blogi
Viime päivät ovat nostaneet esille teeman, joka on kokemustiedossani ollut kyllä jo pidemmänkin aikaa. Teema koskettaa johtajan ja muiden esimiehenä toimivien ulkopuolisen avun ja tuen tarvetta, jonka tarve korostuu varmasti näin Korona-aikana. Johtajan tai esimiehen ei pitäisi jäädä asioidensa kanssa yksin ja hän tarvitsee tuekseen asiantuntevaa työnohjausta ja muuta tilanteeseen sopivaa tukea.
03.10.2019
Blogi
Viime viikolla Seinäjoella järjestetty Hyvän johtamisen foorumi herätti hyvin ajatuksia johtamisen erilaisiin näkökulmiin. Tilaisuudessa käsiteltiin aiheena mm. konfliktien käsittelyä / selvittelyä johtamistyön näkökulmasta. Esille nousi myös tärkeäksi kokemani tarve johtajan itsereflektion mahdollistumiselle. Tästä käsin itselleni tuli tarve kirjoittaa muutama lause työnohjauksesta johtajan tukena, jonka kokemusteni kautta olen kokenut hyvin tärkeäksi.
25.04.2016
Blogi
Menneellä viikolla olen koulutettavieni kanssa käsitellyt ihmisten johtamiseen liittyviä näkökulmia. Nämä arvokkaat keskustelut saivat minut edelleen pohtimaan monologin ja dialogin merkitystä johtamistyössä.
04.10.2015
Blogi
Johtaja joutuu koko ajan reflektoimaan toimintaansa ja rooliaan suhteessa johdettaviinsa. Välillä hänen on hyvä olla lähellä, linjaava ja päättävä ja välillä etäällä ja tilaa antava. Johtajan tehtävä vaatii valmiuksia oman toiminnan avoimeen ja rehelliseen tarkasteluun ja oman persoonallisen toimintatavan jatkuvaan kehittämiseen.
08.03.2015
Blogi
Johtamiseen liittyvä kirjoitukseni perustuu pääasiallisesti henkilökohtaisiin kokemuksiini. Olen työvuosieni aikana tehnyt työtä eri tavoilla toimivien johtajien alaisuudessa ja minulla on pitkä järjestötyön johtajuuskokemus.