Mikä ihmeen työnohjaus?

Varsinkin aloilla, joissa työnohjaus ei ole vielä tuttua, edelleen moni esihenkilö / johtaja varmasti pohtii, mistä ihmeestä työnohjauksessa on kysymys ja mitä hyötyä siitä hänelle voisi olla?

Seuraavassa kerron 5 asiaa, joiden kautta avaan hieman sitä, mitä hyötyjä työnohjauksesta on siihen osallistuvalle esihenkilölle / johtajalle:

1. Työnohjaus tarjoaa mieltä rauhoittavan pysähtymishetken

Työnohjaus järjestetään yleensä niin, että ohjaukselle on sopiva aika ja paikka, jossa rauhallinen pysähtyminen on mahdollista. Pysähtymishetki luo ohjattavalle sopivan, mieltä rauhoittavan ja palauttavan hetken, jonka aikana voi asiantuntijan tuella levollisen rauhassa reflektoida omaa työtään.

2. Työnohjaus tarjoaa oivan mahdollisuuden johtajuustyön kehittämiseen

Työnohjauksessa keskitytään asetettujen tavoitteiden mukaisesti ohjattavan perustehtävän tarkasteluun. Ohjauksessa työnohjaajan asettamien kysymysten ja yhteisen dialogin kautta ohjattava voi oivaltaa uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja oman johtajuustyönsä kehittämiseen.

3. Työnohjaus lisää tunnetaitoja

Työnohjauksessa ohjauksen keskiössä on ohjattava itse ja hänen perustehtävänsä. Usein ohjauksissa tarkastellaan erilaisia työtilanteita. Millaisia tilanteet ovat olleet? Miten ne ovat edenneet ja millaisia tunnekokemuksia niistä on kertynyt? Välillä tunteet voivat vaihdella ärtymyksestä, onnistumisen tuottamaan tyytyväisyyteen. Tunteiden tunnistaminen ja niiden sanoittaminen lisää johtamistyössä tärkeää tilannetajua / tunneälyä.

4. Työnohjaus vahvistaa johtamistyön keskiössä olevaa itsetuntemusta

Työnohjaus on yleensä prosessi, jossa tapaamisia toteutetaan noin kerran kuukaudessa, vuoden ajan tai pidempään. Prosessin aikana tapahtuva itsensä ja toimiensa tutkiminen vahvistaa itsetuntemusta ja sen kautta sopivalla tavalla tapahtuvaa, omien arvojen ja periaatteiden mukaista itsensä johtamista. Tätä kautta myös erilaiset, onnistumisen kokemuksia tuottavat johtamistilanteet lisääntyvät.

5. Työnohjaus tukee työssäjaksamista ja on tärkeä tuki hyvinvoinnista huolehtimiseen

Esihenkilön / johtajan ei tule pärjätä yksin työasioidensa kanssa. Työnohjauksessa voi purkaa tunnekuormaansa, kehittää omaa työtänsä ja lisätä hyvää mieltä itselleen. Työnohjaus auttaa ja tuo tärkeitä näkökulmia myös työn ja muun elämän yhteensovittamiseen, lisäten ohjattavan kykyä ja taitoja itsestä huolehtimiseen.

Jari Hautamäki