Anna itsellesi lupa puhua tunteistasi

Tapaan työssäni useita johtamistehtävissä olevia ja myös psykoterapiassa käyviä henkilöitä. Viime päivinä tapahtuneiden kohtaamisten myötä innostuin kirjoittamaan tunteista, niiden tunnistamisesta ja puhumisen tärkeästä merkityksestä. Olen saanut taas vahvistusta siitä, että vaikeistakin tunteista on ryhdyttävä puhumaan. Piilossa pysyessään ne vaikuttavat väärällä tavalla ajatteluumme, käyttäytymiseemme ja omaan hyvinvointiimme.

Tunteet ihmisten johtamisessa

Tunteiden kohtaamiselta ei voi ihmisten johtamisessa välttyä. Aina tulee eteen tilanteita, jotka herättävät tunteita. Välillä iloa ja onnistumisen tunteita. Erityisesti itselle vaikeiden tunteiden sanoittaminen ei ole niin helppoa ja on pidettävä myös harkintaa sille, mitä ja miten kaikkia kokemiaan tunteita ääneen sanoittaa.

Tämän vuoksi onkin tärkeää, että johtotehtävässä toimivalla on turvallisia yhteistyösuhteita, joissa myös sopivan tilanteen tullen on mahdollisuus ja lupa omille tunteille. Kaikki tunteet ovat sallittuja, eikä niiden kanssa pidä jäädä yksin

Tunteet itsetuntemuksen vahvistajana

Tunteet johdattelevat ajatteluamme ja käyttäytymistämme. Sen vuoksi onkin tärkeää pysähtyä sen äärelle, mitä nyt koen, tunnen ja ajattelen. On myös hyvä tutkia, mistä tunteet ovat peräisin. Tunnet sen myötä itseäsi paremmin ja pidät huolta myös siitä, etteivät itselle hankalatkaan tunteet sumenna omaa ajatteluasi ja toimintaasi.

Oma mieli on hyvä pitää mielessä

Pidä yllä tietoisuus omasta mielestäsi, omista ajatuksistasi ja tunteista, jotka tuntuvat myös kehossasi. Omien tunteiden kautta voit säilyttää myös uteliaisuuden ja empaattisen suhtautumisen toisen mieleen. Tämän myötä voit kohdata myös itsesi ja johdettaviasi aidosti. Luot tilanteen, jossa kohdatuksi tuleminen toteutuu vastavuoroisesti. Oikeasti siis kuuntelit ja kuulit. Saat myös tunteiden kautta tärkeää tietoa siitä, miten asiat koetaan ja mistä asioista on tärkeä puhua.

Onnistumiset herättävät tärkeitä tunteita

Huomaan aina välillä, että tunteet johtavat ajatteluamme ja puhettamme usein ongelmien ja haasteellisten tilanteiden äärelle. Haluan tietoisesti muistuttaa myös siitä, miten tärkeää on pysähtyä myös onnistumisten ja muiden hyvää mieltä tuottavien asioiden äärelle.

Mitä jos tällä kertaa puhuisimme vain hyvistä asioista ja onnistumisista? Tiedän, että hyvästä puhuminen ja onnistumiset luovat tullessaan lisää hyvää ja vahvistavat kaikille tärkeää, turvallista tunneilmastoa. Sen jokainen meistä tarvitsee, vapauden toteuttaa omaa työtään, tuottaen kokemuksen sekä itsensä että työnsä merkityksellisyydestä.

Anna siis itsellesi lupa puhua tunteistasi,

Jari Hautamäki