Johtaja – Älä jää yksin

Viime päivät ovat nostaneet esille teeman, joka on kokemustiedossani ollut kyllä jo pidemmänkin aikaa. Teema koskettaa johtajan ja muiden esimiehenä toimivien ulkopuolisen avun ja tuen tarvetta, jonka tarve korostuu varmasti näin Korona-aikana. Johtajan tai esimiehen ei pitäisi jäädä asioidensa kanssa yksin ja hän tarvitsee tuekseen asiantuntevaa työnohjausta ja muuta tilanteeseen sopivaa tukea.

Työnohjaajana saan usein yhteisön tai yrityksen johtajalta yhteydentoton työnohjaukseen liittyen. Johtaja ei kysy työnohjausta itselleen, vaan työporukalleen. Kysynkin usein näissä hetkissä: Mites sinun oma työnohjaus? Vastauksesi saan yleensä: No totta, pitäisihän sitä minullakin olla oma työnohjaus, mutta jos nyt saisi ensiksi tälle työporukalle.

Johtajan ei tarvitse pärjätä yksin

Työnohjauksen hyödyntämiseen ei tarvita aina ongelmatilanteita, vaan säännöllinen työnohjaus on hyvä tuki työn ja itsensä huolehtimiseen. Johtajan ei tarvitse ratkaista kaikkia asioita, eikä johtajan tule jäädä pärjätä yksin työasioidensa kanssa. Erityisesti kriisiluonteiset tilanteet voivat olla sellaisia, joissa myös johtajan on ehdottaman hyvä turvautua myös ulkopuolisen apuun ja tukeen, jota asiantunteva työnohjaus voi hänelle tarjota.

Kokemukseni mukaan työnohjaus on monella tapaa hyödyllistä ja tämä koskettaa myös minua itseäni niin aiemassa työssäni toiminnanjohtajana kuin nyt yrittäjänä. Työnohjaajan kanssa läpikäydyt keskustelut ovat olleet minulle aina tärkeitä pysähtymisen hetkiä, joissa olen saanut levollisen rauhassa reflektoida omaa työtäni. Työnohjaaja ei päätä asioita puolestani, vaan sen teen minä itse. Työnohjauksissa olen saanut purkaa tunnekuormaani ja olen huomannut, että ohjaushetki on tukenut hyvällä tavalla myös elämänhallintaani.

Nyt päätin työnohjaajana toimia

Nyt meneillään oleva Korona-arki ja viimeaikaisissa johdon työnohjauksissa kuulemani saivat minut toimimaan. Kehitin yritykseni palveluita helpommin tavoitettavaan muotoon ja toivon, että niistä on hyötyä edelleen laajemmalle joukolle. Erityisesti johtajat ja esimiehet sekä heidän jaksamisensa on nyt huoleni kohteena ja toivonkin, ettei kukaan heistä jäisi liian yksin asioidensa kanssa.

Yritykseni palveluissa on esillä Johtajan työnohjaus – Pikapaketti. Palvelu toimii sovitun etäyhteyden avulla ja vaikka kotisohvaltasi käsin. Haluan näin tarjota uuden väylän ja toivottavasti myös kynnystä madaltaen johtajan ja esimiehen työnohjaukselle. Tartu tilaisuuteen ja kokeile työnohjausta etäyhteyksin.

Löydät lisätietoja Johtajan työnohjaus – Pikapaketista yritykseni kotisivuilta, tästä

Jari Hautamäki