Johtajana lähellä ja etäällä

Johtaja joutuu koko ajan reflektoimaan toimintaansa ja rooliaan suhteessa johdettaviinsa. Välillä hänen on hyvä olla lähellä, linjaava ja päättävä ja välillä etäällä ja tilaa antava. Johtajan tehtävä vaatii valmiuksia oman toiminnan avoimeen ja rehelliseen tarkasteluun ja oman persoonallisen toimintatavan jatkuvaan kehittämiseen.

Olen toiminut järjestön toiminnanjohtajana useita vuosia. Tässä tehtävässä olen pyrkinyt kehittämään osaamistani käytännön työn ja erilaisten koulutusten vuoropuhelussa. Johtajana toimiessani joudun koko ajan reflektoimaan esimerkiksi sitä, että pysyn sopivassa ”lähellä-etäällä” suhteessa johdettaviini ja työmme perustehtävään. Tällä hetkellä olen johtajana hyvillä mielin jokaisen työntekijän asiantuntijuudesta, joka on jakautunut sopivassa suhteessa työssä oleville. Saan seurata suurella tyytyväisyydellä työntekijöiden asiantuntevaa toimintaa ja katsoa työssä jo kauan mukana olleena käytännön työtä etäämmältä.

Yritystoimintani puitteissa tapaan työnohjausten ja valmennusten tiimoilla esimiehiä ja johtajia. Huomaan, että ohjattavani pohtivat usein myös omaa toimintaansa juuri tämän saman etäällä ja lähellä olemisen näkökulmasta. Mikä olisi kussakin johtamistilanteessa hyvä ja toimiva tapa toteuttaa hyvää johtajuutta?

Johtajat joutuvat moniin eri rooleihin. Johtajan on ymmärrettävä ryhmäilmiöitä ja tunnistettava johdettaviensa persoonallinen erilaisuus. Hänen on koko ajan pohdittava toimintaansa, annettava tilaa, kannustettava, oltava avoin, empaattinen, kuunteleva, keskusteleva, ideoiva ja hänellä on oltava riittävästi sosiaalista herkkyyttä. Johtajan on huolehdittava rajafunktiostaan suhteessa johdettaviin ja hän joutuu tilanteisiin, joissa hän joutuu säilömään sisäänsä useita erilaisia tunteita.

Kokemusteni mukaan johtaja jää liian usein yksin ja ilman tukea tunnesäiliönsä kanssa, eikä hänellä ole esimerkiksi asianmukaista työnohjausta. Työnohjauksessa on mahdollisuus purkaa työssä kertynyttä tunnekuormaa ja siirtyä sen jälkeen toiminnassa ”puhtaalle pöydälle”. Tunnesäiliön ollessa täynnä, purkamattomat tunteet saattavat vaikuttaa johtajan päätöksentekokykyyn ja johtajuuteen kielteisellä tavalla ja myös erilaiset ylilyönnit ovat mahdollisia.

Laadukas työnohjaus, asianmukaisen ja riittävän pitkän työnohjaajakoulutuksen läpikäyneen ja kokeneen ohjaajan toteuttamana on kokemusteni kautta tärkeä tuki johtajan työssä. En ainakaan itse olisi tullut toimeen ilman tätä mahdollisuutta ja soisin sen mielelläni jokaiselle esimiehille ja johtajalle.

Työnohjaus tarjoaa oivan tilaisuuden oman toiminnan tarkasteluun. Se tarjoaa mahdollisuuden johtajuuden perustana olevan itsetuntemuksen kehittämiseen ja oivalluksia oman persoonallisen toimintatavan löytämiseen. Ihmisten parissa tapahtuvaa johtajuutta kun ei voi menestyksellisesti johtaa muuten kuin aidosti omalla persoonallaan.

Kokemuksistaan kirjoittanut,

Jari Hautamäki