Näkökulmia menestyvän työyhteisön johtamiseen

Menestyvän työyhteisön johtajaksi ei synnytä. Hyvä ja tuottava johtajuus kehittyy elämän eri vaiheiden, työkokemusten ja koulutusten vuoropuhelussa. Johtaminen on kontekstisidonnaista ja yhteydessä toimintaympäristöön, jossa se tapahtuu. Menestyvän työyhteisön johtamiseen liittyy tiettyjä näkökulmia, joita voi mielestäni yleistää jokaiseen työyhteisöön.

Seuraavassa 10 näkökulmaa menestyvän työyhteisön johtamiseen:

1. Huolehdi työpaikan rakenteista niin, että työssä olevien perustehtävä pysyy kirkkaan

2. Varmista, että työpaikan rakenteet tukevat ja ylläpitävät työyhteisön jäsenten välistä vuorovaikutusta. Vahvista ja luo tilaa tunteiden käsittelylle.

3. Osoita aito kiinnostuksesi työntekijöistä ja heidän työstään ”juttele ja kysele, myös mitä kuuluu?”

4. Anna työntekijöille palautetta ja pyydä sitä myös omasta toiminnastasi.

5. Ota työntekijät sopivalla tavalla mukaan työyhteisön päätöksentekoon, kuuntele heidän mielipiteitään. Anna tilaa myös mahdollisuuksien mukaan päättää omaan perustehtävään liittyvistä toimista, vahvista itseohjautuvuutta.

6. Pidä työntekijät tietoisina myös siitä, miten yhteiset tavoitteet on saavutettu. Anna palautetta onnistumisista ja keskustele tarvittavista kehittämistoimista. Miten voisimme yhdessä onnistua vielä paremmin?

7. Ole helposti lähestyttävä ja läsnä työntekijöillesi, tarvittaessa apuna ja tukena.

8. Pyri olemaan juuri sellainen kuin olet – ole oma itsesi.

9. Pidä huolta hyvinvoinnistasi. Olet esimerkki työntekijöillesi.

10. Varaa itsellesi johtamisen tueksi ammattitaitoinen ja laadukas työnohjaus.
Kehitä itsetuntemustasi, itsesi ja työyhteisön eri persoonien johtamistapaa. Työnohjauksesta saat aikaa ja tilaa myös omille ajatuksillesi ja tunteillesi – et jää yksin.

Menestyvän työyhteisön avain on hyvinvoiva työyhteisö, jossa kaikki siihen kuuluvat viihtyvät!

Jari Hautamäki