Unelmat ovat saavutettavissa

Viime aikoina olen eri yhteyksissä keskustellut unelmien tärkeästä merkityksestä. Mielestäni meidän olisi entistä rohkeammin asettava ja nimettävä itsellemme unelmia, joita tavoittelemme. Unelman nimeämisen myötä voimme saada käyttöömme suuren määrän tahtoa ja muita voimavaroja ja kaukaiseltakin tuntuva unelmamme on askel askeleelta saavutettavissa.

Eri työyhteyksissä olen huomannut, että puhumme mielellämme ongelmista ja jos ongelmia ei ole, mitään sanottavaa ei välttämättä koeta olevan ja silloin todetaan: ”kaikki on ihan hyvin”. Aika harvoin olen kuullut puhuttavan unelmista, eikä sana aiemmin ole kuulunut sujuvasti kielenkäyttööni. Tästäkin huolimatta, että opiskelin 2000 -luvun puolivälissä ratkaisukeskeistä psykoterapiaa, jossa tavoitteiden ja unelmien asettaminen on eräs keskeisistä työalueista.

Unelmien asettamisen merkitys on saanut viime aikoina mielessäni uusia ja merkityksellisempiä sävyjä. Olen palannut mielessäni Lyömätön Linja työvuosieni aikana tapahtuneisiin ihmisten välisiin aitoihin ja rehellisiin kohtaamisiin. Koen olleeni etuoikeutetussa asemassa saadessani kulkea tietyn matkaa toisen ihmisen rinnalla, elämänkriisien käännekohdassa uudenlaista elämän polkua ja unelmia tavoitellen. Nämä kohtaamiset ja myönteiset muutostarinat ovat olleet monella tapaa arvokkaita ja toivoa luovia. Viime aikoina olen lukenut myös ihmiselämään myönteisellä tavalla suhtautuvaa kirjallisuutta ja peilannut unelmien saavuttamisen merkitystä myös omaan elämääni.

Edellä kirjoittamistani pohdinnoista on seurannut se, että esimerkiksi työhyvinvoinnin- ja valmennuksen työtehtävissäni olen ryhtynyt aktiivisemmin oivalluttamaan ohjattaviani ongelmapuheesta kohti unelmien tarkastelua. Tästä uudenlaisesta unelmapuheesta olemme aikaansaaneet yhdessä paljon voimavaraistavaa keskustelua ja hyvää mieltä kaikille keskustelun osallisille.

Kuinka moni meistä asettaa itselleen tavoitteita ja nimeää ne unelmaksi? Kuinka monen työpaikalla puhutaan yhteisistä unelmista, joita työllä olisi hyvä saavuttaa? Mitä sinä unelmoit ja toivot elämässäsi / työssäsi tapahtuvan seuraavan vuoden aikana? Millainen on unelmasi?

Meidän tulisi asettaa itsellemme rohkeasti unelmia. Työyhteisöissä tulisi myös keskustella unelmista ja siitä millaista silloin on, kun unelmamme on saavutettu. Ratkaisukeskeisen työtavan mukaisesti meidän tulisi arvioida ja keskustella siitä, missä kohtaa asteikolla 1-10 tällä hetkellä olemme unelmamme suhteen ja kartoittaa seuraavat askeleet, toimet ja tehtävät, joiden myötä saavutamme unelmamme. Kun uskallamme unelmoida ja puhua siitä, unelmamme ovat saavutettavissa.

Kirjoittanut,

Jari Hautamäki
Psykoterapeutti
Työnohjaaja STOry
Master-TSC®