Mikä sinua motivoi?

Mitkä perustarpeet motivoivat sinua syvällisemmin? Teetkö työtäsi statuksen vuoksi ja onko kunnia sinulle miten tärkeä motiivi? Onko järjestys sinulle esimerkiksi työpäivässäsi hyvin tärkeää vai otatko enemmän ja vapaammin vastaan sen, mitä päivä tuo tullessaan? Entä miten suuressa merkityksessä perheen hoivaaminen on sinulle vai haluatko olla enemmän riippumaton perheestä, etkä edes välttämättä halua lapsia?

Amerikkalainen psykologian professori Steven Reiss kehitti vuosina 1995-1998 (RMP) Motivaatioprofiiliin. Kyseessä on maailman ensimmäinen empiirisesti kehitetty tieteellinen ihmisten motiiveja mittaava teoria. RMP Motivaatioprofiili määrittelee elämämme 16 motiivia, jotka lisäävät tyytyväisyyttä ja menestystä sekä työssä että vapaa-aikana.

RMP Motivaatioprofiiliin liittyvän testin avulla henkilö saa luotettavan kuvan siitä, mitkä ovat hänen tärkeimmät ja vahvimmat perusmotiivit, jotka motivoivat häntä sisäisesti. Omien sisäisten motiivien tiedostaminen ja niiden reflektointi yhdessä sertifioidun valmentajan kanssa auttaa ymmärtämään paremmin henkilön persoonallisuuspiirteitä ja toimintaa ohjaavia ydinarvoja.

Pysähtymisen kautta kohti syvällisempää tietoisuutta

Omalla kohdallani itsereflektio on jatkunut vuosien ajan. Olen opiskellut laaja-alaisesti ihmisen mieltä ja käyttäytymistä selvittäviä opintoja. Työni kautta olen saanut tavata suuren joukon omaa suuntaa hakevia ihmisiä ja toimia yhteistyössä osaavien kollegoiden kanssa. Tästä huolimatta keskeneräisyys koskettaa niin minua kuin jokaista meistä kokevaa ja tuntevaa ihmistä.

Viime vuoden syksyllä pysähdyin pohtimaan erityisesti sitä, mikä minua motivoi, kun innostun usein uusista asioista ja vaikka voisin vain rauhassa keskittyä työssäni jo nyt tapahtuvien asioiden ääreen. Huomasin, että aina löydän itseni uusista työkuvioista, vaikka olin toisin jo ennalta saattanutkin ajatella. Pohdintani johtivat minut etsimään persoonastani piirteitä, jotka minua syvällisemmin motivoivat.

Hakeuduin pätevöitymään RMP Motivaatiovalmentajaksi, jonka kautta sain tehdä myös itseäni koskevan motivaatioprofiiliin. Sen tehtyäni ja palautekeskustelun myötä tunnistin itseäni ja perustarpeitani osin tutulla, mutta myös hieman uudella tavalla. Omalla kohdallani profiilin laatimisesta on ollut paljon hyötyä ja tiedän nyt vahvemmin sen, millaiset minulle tärkeät periaatteet motivoivat minua ja tuovat onnellisuutta elämääni.

Käyttäytymiseen vaikuttavat perustarpeet

Olisiko nyt hyvä aika selvittää millainen on sinun motivaatioprofiilisi ja mitkä asiat erityisesti lisäävät sinulle tyytyväisyyttä ja menestystä sekä työssä että vapaa-aikana. Nyt RMP Motivaatiovalmentajana voin jakaa osaamistani sinulle myös tällä alueella. Olen vakuuttunut siitä, että omien sisäisten motiivien tiedostaminen avaa tietä sille kuka olen ja luo suuntaa onnelliselle elämälle.

Jari Hautamäki

RMP Motivaatiovalmentaja