Työnohjausta miesten kesken

Työnohjaustehtäväni ovat luoneet minulle sillan tunteistaan puhuvien miesten maailmaan. Kokemukset ovat tuoneet työuralleni uuden mahdollisuuden kokea myös toisenlaisissa työkonteksteissa jo aikaisemmin kokemaani. Miesten kesken tapahtuneet kohtaamiset piirtävät elämääni ja työuraani hyvällä tavalla eteenpäin.

Työnohjaus voi asettaa menetelmään perehtymättömälle miehelle ennakkoluuloja siitä, voiko työnohjauksesta olla mitään hyötyä? Ohjaukseen ensimmäistä kertaa osallistuva voi ajatella ennalta ääneen esimerkiksi ryhmätyönohjauksesta: ”saa nähdä, tuleeko tästä mitään?” Ja vasta hyvä keskustelukokemus ryhmässä avaa silmät työnohjauksen vaikuttavuudelle: ”tämähän olikin hyvä juttu” Hyvä työnohjauskokemus voi siis yllättää positiivisesti.

Ammattitaitoisen ja kokeneet työnohjaajan ohjauksessa kenenkään ei tarvitse ryhmässä pelätä sitä, että muut ryhmäläiset nauraisivat yksittäisen miehen työhön liittyvälle ja hyvin henkilökohtaisellekin tunnepuheelle. Päinvastoin, miehen tunnepuhe herättää suurta arvostusta ja kunnioitusta muiden ryhmäläisten osalta. Miesten kesken tapahtuvassa työnohjausryhmässä voi toteutua miesten keskinäinen veljeys ja vastavuoroinen vertaistuki.

Edellä kuvatun kaltaisen ryhmäkokemuksen soisin mielelläni mahdollistuvan mahdollisimman monelle miehelle. Kokemuksistani tiedän, että työnohjaus on vaikuttavaa niin työssä jaksamisen kuin siinä kehittymisenkin kannalta. Työnohjaus on hyödyllistä myös meille miehille ja haluankin kannustaa ns. miesvaltaisia aloja työnohjausten pariin. Työnojaus sopii hyvin tueksi myös yritysten ja yrittäjien työmaailmaan. Työasioiden kanssa ei kenenkään kannata jäädä yksin, ei meidän miesten kuten ei naistenkaan.

Kirjoittanut,
Jari Hautamäki