Kriisitilanteiden asianmukaisen läpikäymisen merkityksestä

Olet kokenut jotain järkyttävää, menettänyt läheisen ihmisen tai olet ollut läsnä läheisen kuolemaan johtaneessa onnettomuustilanteessa. Olet ollut silminnäkijänä järkyttävässä tilanteessa tai mukana uhkaavassa läheltä piti -tilanteessa.

Defusing- purkukokous on sokkivaiheen ryhmämuotoinen purkukokous. Purkukokouksen tarkoituksena on purkaa mielestä päällimmäiset kokemukset ja läpikäydä traumaattinen tapahtuma. (mitä tapahtui, missä oli, mistä sain tiedon…). Purkukokouksissa järjestellään käytännön apua, yhteyttä perheen- ja muihin läheisiin. Defusing- purkukokouksessa ei tunkeuduta syvälle emootioihin. (Sieranoja, 2015)

Debriefing- jälkipuintitilaisuus toteutetaan yleensä 24-72 tuntia tapahtuman jälkeen (ei sokkivaiheessa). Kyseessä on psykologinen jälkipuinti, jonka tarkoituksena on integroida voimakkaita ja syvälle ulottuvia henkilökohtaisia kokemuksia sekä kognitiivisella, emotionaalisella että ryhmätasolla. Purkukokous ehkäisee haitallisten reaktioiden jäämistä pysyväksi. Debriefing ei ole psykoterapiaa, eikä se ratkaise kaikkia niitä ongelmia, jotka esitetään kokouksessa, mutta debriefing voi lievittää niitä ongelmia, jotka jäävät vaivaamaan mieltä. (Sieranoja, 2015)

On hyvä tiedostaa, että myös itselle tuskalliset tunteet olisi hyvä läpikäydä erilaisissa elämän käännekohtiin liittyvissä kriisitilanteissa. Meidän on hyvä sallia itsellemme myös vihan tunteita ja ne tulisi purkaa rakentavasti ulospäin. Erilaisiin elämän kriiseihin liittyvä pidätetty ja läpikäymätön suru, viha, pelko tai uhan kokemus voi myös muuttua henkisistä oireista somaattisiksi, kuten elimellisiksi oireiksiksi ja sairauksiksi.

Kokemukseni mukaan kriisitilanteiden asianmukainen jälkikäsittely jää edelleen liian vähälle huomiolle. Olen myös eri keskustelujen kautta saanut ymmärtää, että vakavia kriisitapahtumia työssään kohtaaville ei järjestetä riittävästi jälkipurkuja työntekijöiden tunnekuorman purkamiseen. Me auttajat teemme työtämme ihmisten parissa omalla persoonallamme ja olemme tuntevia ihmisiä, kuten autettavammekin. Tarvitsemme tilaisuuksia omien työstä heränneiden tunteidemme käsittelyyn. Asianmukaiset kriisipurkujen rakenteet auttavat meitä jaksamaan työssämme ja ne tuovat hyvinvointia elämäämme kokonaisvaltaisesti, niin työssä kuin vapaalla.

Onko edelleen niin, että me miehet emme salli itsellemme riittävästi aikaa ja tilaa erilaisten tunteiden näyttämiseen ja niistä kertomiseen? Kuvittelemmeko edelleen, että sauna ja pari keppanaa ovat riittäviä tapoja erilaisten kriisitapahtumien käsittelyyn? Ehkä näin ei kuitenkaan nykyisin ole ja tunteiden näyttäminen on sallittua sukupuoleen katsomatta.

Yritykseni kautta saat mahdollisuuden henkistä selviytymistä tukevien defusing- ja debriefing purkukokousten järjestämiseen. Defusing- ja debriefing tilaisuudet toteutetaan aina kahden asianmukaisen kriisityön koulutuksen saaneen ohjaajan toteuttamana. Kokousten järjestämisen käytännöt sovitaan aina tapauskohtaisesti. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä, hautamaki.training@saunalahti.fi tai puhelin: 040-149 5157

Jari Hautamäki