Välittämisen kulttuuria työyhteisöihin

Nykyhetkessä monet organisaatiot ja työyhteisöt ovat erilaisten muutosten keskellä. Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden näkökulmasta katsottuna työyhteisöissä tarvitaan Me-henkeen perustuvaa välittämisen kulttuuria. Me- hengen osatekijät tulisi määritellä yhdessä työyhteisöön kuuluvien kesken. Kokemukseni mukaan työnohjaus- tai valmennushetket ovat oivallisia tilaisuuksia välittämisen kulttuurin tarkastelulle ja kehittämisen tukemiselle.

Erään työyhteisön kanssa toimiessani keskustelimme työntekijöiden kanssa työhyvinvoinnin osatekijöistä. Työntekijät kertoivat tässä yhteydessä, että heillä on hyvä ja toimiva työyhteisö. Pyysin työntekijöitä keskustelemaan asiasta tarkemmin ja nimeämään mistä kaikesta he puhuvat silloin, kun he puhuvat heidän hyvästä ja toimivasta työyhteisöstä? Hetken keskusteltuaan he nimesivät seuraavat asiat:

Meillä on avoin ja kannustava työilmapiiri
Onnistumiset työssä kannustavat
Mahdollisuus nähdä ja kokea työn tuloksia
Palautekulttuuri on kunnossa, meillä saa sanoa ja kehua toisia
Esimieheltä ja työtovereilta saa arvostusta, henkistä ja käytännön tukea
Meillä on huumoria ja hauskaa

Lopuksi työntekijät nimesivät vielä yhden, työpaikkansa tärkeimmän tekijän eli välittämisen kulttuurin. He kuvasivat sitä seuraavasti: kysymme toisiltamme mitä sinulle kuuluu ja miten menee? Jokainen meistä huolehtii perustehtävästään, toinen toistaan tukien. Jaksamme innostua uusista asioista, pidämme työmme arvoa tärkeänä. Vapaalla ollessa työasiat jäävät taakse, mutta lomalta on mukava palata työn pariin ja nähdä työkavereita.

Henkilökohtaisesti pidän paljon tästä työntekijöiden esille tuomasta välittämisen kulttuurista, joka kuuluu elämäämme laajemminkin. Mielestäni välittäminen sanana kattaa kokonaisuudessaan kaikkea sitä hyvää työelämän arjessa, mitä hyvinvoivassa ja myönteisiä tuloksia tuottavassa työyhteisössä tarvitsemme. Välittäminen voi koostua pienistä osatekijöistä, huomenta sanomisesta, kiittämisestä, auttamishalusta ja kannustamisesta.

Jokainen meistä työmaailmassa oleva, niin esimies kuin työntekijä voi omalla toiminnallaan kehittää välittämisen kulttuuria työyhteisössään. Haluan tällä kokemustarinallani kannustaa sinua, aseta itsellesi yksi konkreettinen tehtävä, miten ja millä tavalla vahvistat välittämisen kulttuuria työpaikallasi? Aloita tehtävä jo tänään.

Jari Hautamäki