Tunnefoorumilla psykologista turvaa yhteisöön

  1. Saatko kertoa työpaikallasi, mitä sinulle kuuluu?
  2. Voitko kertoa muille työssä oleville työhön liittyvistä tunteistasi?
  3. Koetko tulevasi kuulluksi, haluavatko muut auttaa ja tukea sinua?
  4. Iloitsevatko muut onnistumisistasi?
  5. Vallitseeko työpaikallasi sellainen tunneilmasto, ettei kukaan jää työssään yksin?

Esittelen seuraavassa erään toimivan tavan ratkaisuksi ylläpitää ja edistää työpaikan Tunneilmastoa niin, että kaikki nuo edellä kuvatut 5 kohtaa voivat toteutua:

Tunnefoorumi työyhteisön keskustelurakenteeksi

Tunnefoorumi on syntynyt Espoossa toimivan Lyömätön Linja -työyhteisön tarpeista käsin. Nimi Tunnefoorumi on työntekijöiden yhdessä kehittämä ja nimi myötäilee asiaa, jonka merkitys on koettu työssä erityisen tärkeäksi. Tunnefoorumi on työntekijöiden yhdessä sopima aika ja rauhallinen tila, jossa ei etsitä ratkaisuja ja keskitytään käsittelemään vain työn herättämiä tunteita.

Tunnefoorumin tavoite on yhdessä jaettu ja ymmärretty. Jokaisen osallistujan tulee sitoutua työskentelemään tunnetasolla ja jakamaan työryhmän jäsenille työstään heränneitä tunteita. Foorumille on varattu rajattu aika ja paikka. Jokainen osallistuja voi vuorollaan kuvata muille työntekijöille omia senhetkisiä työhön liittyviä tunteitaan. Tunnefoorumissa kaikki tunteet ovat sallittuja, ne voivat olla esimerkiksi iloa, pettymystä, surua, ärtymystä tai onnistumisen, kiitollisuuden ja ylpeyden kokemuksia hyvin tehdystä työstä.

Keskeisiä hyötyjä

Ryhmässä yhteisesti jaetut tunteet helpottavat ja keventävät yksittäisen työntekijän tunnekuormaa. Tunteiden kantajaksi tulee näin suurempi joukko ja jokainen osallistuja voi toimia vertaistukena toisilleen. Tunteet saavat tilan erilaisille merkityksille ja ne tulevat koko yhteisön yhteiseen tietoisuuteen ja osaksi jokaisen yksilöllistä kokemusmaailmaa. Näin toimien työntekijät voivat ennaltaehkäistä työn tuottamaa myötätuntouupumusta ja edistää hyvinvointiaan.

Tunnefoorumi päätetään aina loppukierrokseen, jossa jokainen osallistuja kertoo senhetkiset tunteensa ääneen. Myös loppukierroksella erilaiset tunteet ovat sallittuja. Tunnefoorumi päätetään sovitusti ääneen kiittäen ja siirtyen tästä pienen tauon jälkeen työtehtävien pariin. Tarvittaessa tilanteessa voidaan sopia myös yksittäisiä henkilöitä koskettavia jatkotyöskentelyjä. Keskeinen periaate on se, ettei kukaan jää työpaikalla tunteidensa kanssa yksin. Osallistujien kokemukset Tunnefoorumista ovat olleet erittäin myönteisiä, luoden näin hyväksyvän ja myötätuntoisen Tunneilmaston työyhteisöön.

Voidaksemme hyvin tarvitsemme työssä rauhallisia hetkiä ja tilaisuuksia tunnetason kohtaamisille. Meidän tulee voida kertoa työn herättämistä tunteistamme ja saada osaksemme työkavereiden myötätuntoa. Tunnetason kohtaamista edistävät hetket ja rakenteet luovat meille kaikille tärkeää psykologista turvallisuutta ja vapauttavat näin meitä toimimaan innostuneesti omia taitojamme kehittäen.

Voisiko Tunnefoorumi sopia sinunkin työpaikallesi?

Jari Hautamäki