Puhuminen ja asioista keskustelu kannattaa

Meille kaikille voi elämässämme tulla eteen tapahtumia, joita olisi hyvä käsitellä yhdessä koulutetun ja kokeneen ammattihenkilön kanssa. Saatamme turhaan vältellä keskustelua mieltämme järkyttäneistä tapahtumista. Joskus myös saattaa käydä niin, että käsittelemättömät asiat voivat palautua mieleemme haittaavalla tavalla, aiheuttaen ahdistusta, unettomuutta, erilaisia somaattisia oireita, kuten päänsärkyä tai muita elimellisiä oireita.

Kriisitilanteen jälkeen saatamme tarvita käytännön apua ja tukea tapahtuneen tilanteen käsittelyyn. Tässä vaiheessa emme ehkä ole vielä valmiina käsittelemään kokemuksiamme syvällä tunteen tasolla. Tarvitsemme selviytymiseen aikaa, mutta myös keskustelurakenteen, jossa voimme jonkin ajan kuluttua käsitellä henkilökohtaisia kokemuksiamme syvällisemmin. Näin voimme ehkäistä haitallisten reaktioiden jäämistä pysyviksi ja voimme lievittää niitä asioita, jotka ovat saattaneet jäädä vaivaamaan mieltämme.

Kriisitilanteiden jälkeen ei kannata jäädä tilanteen kanssa yksin. Erilaisten kriisitilanteiden käsittelyyn on saatavilla asianmukaista apua ja tukea. Ne helpottavat ja auttavat selviytymään takaisin tavalliseen arkeen.

Jokaisella työpaikalla tulisi olla säännönmukaiset ohjeistukset ja käytännöt kriisitilanteiden läpikäymiseen ja ne tulisi kerrata säännöllisesti. Näin ei kuitenkaan aina välttämättä ole ja työaikaa käytetään kriisitilanteiden purkukokouksiin ja jälkipuinteihin liian vähän ja kynnys niiden käyttämiseen voi olla liian korkea. Minua kiinnostaa henkilökohtaisesti myös kysymys, miten erityisesti ns. miesvaltaisilla aloilla kriisitilanteiden jälkikäsittelyt hoidetaan? Sama kysymys koskettaa myös työnohjauskäytäntöjen säännöllistä hyödyntämistä?

Onko nykyisin niin, että mieltä painavia työkokemuksia puretaan kotona tai saunan lauteilla kavereiden kanssa? Tai onko niin, ettei asioista puhuta lainkaan ja ikävien tapahtumien muistot rasittavat mieltä ja vaikuttavat kielteisellä tavalla pitkälle elämään? Toivottavasti näin ei ole ja edellä kuvatut jälkipurkurakenteet työnohjauksineen ovat asianmukaisesti järjestettyjä ja vaikuttavia.

Ole rohkea edelläkävijä ja tartu asiaasi. Puhuminen ja asioista keskustelu kannattaa aina!

Kirjoittanut,

Jari Hautamäki
Psykoterapeutti
Työnohjaaja STOry
Master-TSC®
Defusing ja debriefing istuntojen ohjaaja