Toimivan tiimin perusta

Työnohjaajana ja valmentajana olen saanut toimia vuosien aikana erilaisten työyhteisöjen ja tiimien parissa. Näistä sekä omasta johtajuuskokemuksestani käsin päätin nostaa muutaman näkökulman toimivan tiimin perustasta tähän kirjoitukseeni.

Lukiessasi kirjoitusta mieleesi tulee varmasti myös muita tärkeitä asioita, joille annat tärkeän merkityksen toimivan tiimin perustaan. Näin onkin hyvä juuri tapahtua, sillä jokaisen meidän, kuten myös erilaisten työyhteisöjen ja tiimien olisi hyvä pysähtyä yhdessä kyseisen aihealueen äärelle. Pysähtyä pohtimaan ja kirkastamaan tärkeitä asioita myös silloin, kun kaikki asiat ovat hyvin eli mitä olemme tehneet oikein. Aina ei siis tarvitse olla ongelmia.

Seuraavassa viisi näkökulmaa toimivan tiimin perustaan:

 1. Psykologinen turvallisuus
  Turvallisessa tiimissä jokainen sen jäsen saa olla oma itsensä, onnistua, ideoida ja mokata, toteuttaa työtä omia vahvuuksiaan hyödyntäen. Kannustava palautekulttuuri toimii, saat ja annat palautetta.
 2. Toimiva vuorovaikutus
  Toimiva vuorovaikutus koostuu ”pienistä” asioista (kuuntelu – kuuleminen, palautteet, kiitokset, kannustukset, huumori…). Jokainen työntekijä omalla tavallaan, myös omaa vuorovaikutustapaa reflektoiden. Toimiva vuorovaikutus ja kulttuuri rakennetaan tiimissä yhdessä. Toimiva vuorovaikutus vahvistaa tiimin kulttuuria, jossa jokaisen on hyvä olla ja tehdä työtään parhaalla mahdollisella tavalla.
 3. Erilaisuuden tiedostaminen ja hyväksyminen
  Me kaikki olemme erilaisia, sen tietoinen hyväksyminen on tiimin vahvuus. Jokaisella meillä on omia vahvuuksiamme ja heikkouksiamme. Jokaisella meillä on omat motiivit (järjestys, valta, riippumattomuus…). Jokainen toteuttaa työtään omalla tavallaan, perustehtävä huomioiden.
 4. Kirkas perustehtävä
  Tiedämme sen, mikä on työmme tarkoitus ja miksi me tätä työtä teemme. Oman työn merkityksellisyys, merkityksellisyys myös omasta työpanoksestamme.
 5. Kokonaisvaltainen hyvinvointi
  Voimme psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti hyvin. Huolehdimme riittävästi palautumisen keinoista ja tavoista arjessamme. Huolehdimme työn lisäksi myös muista itsellemme tärkeistä elämän eri osa-alueista, tiedostamme arvoja ja niiden merkityksiä. Tavoitteena myönteinen kokemus työstä ja muusta elämästä.

Toimivaa johtajuutta myös tarvitaan

Toimivan tiimin perustassa tulee olla tukena myös hyvin toimiva johtajuus, joka omalla osuudellaan vahvistaa tiimin toimijuutta. Kuuntelee, kuulee, antaa palautetta ja pyytää palautetta myös omasta toiminnastaan. Pitää huolta perustehtävän toteutumisesta, luo yhdessä työyhteisön / tiimin kanssa rakenteita ja myös sellaisia, joissa on sopivasti aikaa ja tilaa myös tunteista puhumiselle. Tunteet kun vaikuttavat käyttäytymisemme taustalla.

Jari Hautamäki