Uudenlaista puhumisen kulttuuria

Uudenlaista puhumisen kulttuuria

Moni yrittäjistä, johtajista ja muista yritysten avainhenkilöistä haluaisi kehittää itseään ja huolehtia paremmin henkisestä hyvinvoinnistaan. Seuraavan askeleen ottaminen asian edistämiseksi ei kuitenkaan aina toteudu. Valitettavan usein moni jää yksin painimaan työasioidensa kanssa, kun kotonakaan ei kaikkia työasioita ole aina hyvä käsitellä.

Moni yrittäjiä kohtaamistani työntekijöistä on kertonut yrittäjien henkisen tuen järjestämisen tarpeellisuudesta. Kokemukseni mukaan avun hakeminen ei kuitenkaan ole kaikille sitä tarvitseville luonteva ja normaali tapa toimia. Avun hakemiseen liittyy edelleen monia ennakkoluuloja, eikä sen suomia mahdollisuuksia tunnisteta riittävästi.

Onko kyseessä kulttuurinen ilmiö? Ajatellaanko esimerkiksi Pohjanmaalla niin, ettei mies voi hakeutua asiantuntijan luo kertomaan työhönsä / yrittäjyyteensä liittyvistä henkistä huoltoa vaativista asioista? Toivottavasti asiat eivät ole näin? Emme kai enää elä niin vanhanaikaisessa yhteiskunnassa ylläpitäen edellisille sukupolville yleisesti tapana ollutta mieskulttuuria?

Espoossa toimivalla Lyömättömällä Linjalla olen toiminut pitkään miehiä ja perheitä auttavan yhdistyksen toiminnanjohtajana. Työurani aikana kertyneen johtajuuskokemuksen ohella olen saanut arvokkaan mahdollisuuden asiakastyössäni kuunnella, keskustella ja toimia itselleen apua hakeneiden miesten rinnalla kulkijana. Olen kohdannut miesten elämän kriisejä ja saanut kuulla siitä, mitä läheisille ja itselle vahingolliset elämäntavat ja valinnat ovat heidän elämässään aiheuttaneet. Työhöni on liittynyt paljon myös myönteisiä kokemuksia ja olen saanut olla hyvillä mielin todistamassa sitä, miten uudenlaisen puhumisen ja muun vastuunottamisen kautta aikaansaadut myönteiset muutokset ovat tuoneet tullessaan miesten henkilökohtaiseen ja hänen läheistensä elämään.

Lyömättömän Linjan ohella toimin hyvinvointipalveluiden yrittäjänä. Tarjoan asiakkailleni mm. henkisen hyvinvoinnin valmennuksia, työnohjauksia, koulutuksia ja psykoterapiaa. Tällä hetkellä pääasiallista toimintaympäristöä on Etelä-Pohjanmaa ja Uusimaa. Viimeisten vuosien aikana olen paljon pohtinut sitä, millä kaikilla tavoin voin kokeena asiantuntijana ja yrittäjänä olla ennaltaehkäisemässä erilaisten ongelmien kehitystä ja olla muiden yrittäjien tukena.

Tiedän, että monet asiakkaistani ovat ennen yhteydenottoaan miettineet, että asioiden olisi muututtava parempaan suuntaan. Useimmiten erilaiset valinnat ovat omissa käsissämme. Toivottavasti jokainen voi tehdä valintoja, jotka ovat omien arvojemme ja tärkeinä pitämiemme asioiden mukaisia. Me kaikki voimme omalla esimerkillämme olla mukana luomassa uudenlaista puhumisen kulttuuria. Halutessaan jokainen meistä voi myös hakea itselleen tarvittavaa apua ja tukea henkisestä hyvinvoinnista huolehtimiseensa. Se on hyvä valinta!

Kasvun ja Uudistumisen asiantuntija,

Jari Hautamäki