Näin valitsen itselleni työnohjaajan

Monelle meistä työnohjaajina toimivalle on tuttua se, ettei työnohjausta ja sen hyötyjä edelleenkään tunneta riittävästi. Edelleen on paljon työssä olevia, joilla ei koskaan ole ollut työnohjausta, vaikka siitä heille olisi ollutkin suurta hyötyä. Tiedän, että moni on pohtinutkin työnohjaajan hankkimista, mutta ei ehkä riittävän hyvin ole varma siitä, miten asian kanssa kannattaisi edetä? Kerron seuraavassa omien kokemusteni kautta siitä, miten työnohjaajan valinta on omalla kohdallani edennyt.

Työnantajani ovat pitäneet työnohjausta tärkeänä ja ohjauksiin on aina varattu taloudellisia resursseja. Näin ollen olen saanut olla työvuosieni aikana usean eri työnohjaajan ohjauksessa. Pääasiallisesti olen onnistunut työnohjaavalinnoissani hyvin ja parhaimmillaan työnohjaaja on ollut minulle työssäni tärkeä tuki ja rinnalla kulkija. Työnohjauksissa olemme ohjaajan kanssa kohdanneet luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa toisemme. Työnohjaaja on kannustanut, tukenut työtäni ja auttanut minua löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja erilaisissa työtilanteissani.

Monet työnohjaajistani ovat tulleet tietooni erilaisten ammatillisten yhteyksieni kautta. Tästä huolimatta olen aina kuitenkin selvittänyt eri tavoin sitä, millainen taustakoulutus ohjaajalla on ja soveltuuko se työni tukemiseen. Olen tutustunut mahdollisten kotisivujen kautta työnohjaajan työkokemukseen ja siihen, millaisia ohjauksia hän on tehnyt. Muiden antamat palautteet ovat olleet minulle tärkeitä, mutta ne eivät ole ratkaisseet lopullista valintaani.

Yhteydenoton jälkeen olen selvittänyt työnohjauksen hinnoittelua ja onko se sopiva työnohjauksille varattuun talousarvioon. Lopullinen vahvistus valinnasta on syntynyt viimeistään silloin, kun olen tavannut ohjaajani kasvotusten ja olen voinut tutustua työnohjaajaani henkilönä. Olemme tapaamisessa arvioineet työnohjauksen mahdollisuuksia ja päädyttyämme yhteistyöhön, olemme tehneet työnohjauksesta kirjallisen sopimuksen. Tähän sopimukseen olemme kirjanneet käytännön sopimustietojen lisäksi työnohjauksen tavoitteet, joiden toteutumista olemme arvioineet ohjausten edetessä.

Työnohjaajan valintaan on hyvä kiinnittää erityistä huomiota. Sopivan työnohjaajan tuella on suuri merkitys työssä jaksamisen ylläpitämisessä ja edistämisessä. Työnohjaajan ja ohjattavan toimiva yhteistyösuhde tuottaa tilan, jossa kehittyy monia uusia mahdollisuuksia ja hyvää mieltä!

Kirjoittanut,

Jari Hautamäki

Mitä työnohjaus on? Työnohjaus on kokeneen ja asianmukaisen peruskoulutuksen lisäksi erillisen työnohjaajakoulutuksen suorittaneen ammattilaisen tarjoamaa palvelua. Työnohjauksessa tutkitaan kehittävällä otteella ohjattavan/ohjattavien suhdetta työn perustehtävään. Työnohjaus on tärkeä palvelu työyhteisöongelmien ennaltaehkäisemisessä ja sen avulla voidaan kehittää työyhteisötaitoja. Ammattitaitoinen ja laadukas työnohjaus ylläpitää ja edistää tuloksellisesti työssä olevien työhyvinvointia ja kehittää yhteisöjen tuottavuutta.