Työhyvinvointiprojekti osana yhtiön menestystarinaa

Sevas Kodit Oy:ssä halutaan panostaa organisaation jatkuvaan uudistumiseen ja yhtiössä mahdollistetaan jokaisen työssäkäyvän oman työn ja osaamisen kehittäminen. Yhtiö haluaa vaalia yhdessä koko henkilökunnan kanssa hyvää ja innostavaa työskentelyilmapiiriä. Hautamäki Training Oy:n tuottama Työhyvinvointiprojekti on ollut osaltaan mahdollistamassa edellä kuvattujen asioiden toteutumista, vahvistaen näin yhtiön menestystarinaa.

Toimitusjohtajan työnohjauksissa minulle on ollut tärkeää ulkopuolisen osapuolen näkemykset, jotka ovat auttaneet asemoimaan omaa ajattelua ja asennetta erilaisiin, eteen tulleisiin asioihin ja koko työyhteisöön. Olemme ohjauksissa keskustelleet erilaisista johtamistilanteista, mutta tekemäni toimenpiteet ovat aina kuitenkin pohjautuneet omaan harkintaani ja päätökseen.

Johtajana oleminen on välillä aika yksinäistä puuhaa ja johtaja joutuu tekemään yleensä lopulliset päätökset. Tähän tarvitaan myös henkistä tukea. Toimitusjohtajan ”sparraajana”, samanlaisia johtamiskokemuksia omaava henkilö, on ollut minulle tärkeä tuki. Nyt jälkikäteen huomaan, että työnohjausta olisi kannattanut olla jo aikaisemminkin ja että se olisi kuulunut normaaliin arkeen ja työnkuvaan.

Työhyvinvointiprojektissa on hyvää ollut myös Hautamäki Training Oy:n kouluttajatyöryhmä menettely. Siinä eri alan ammattilaiset / kouluttajat ovat yhdessä vetäneet projektiin liittyviä tehtäviä. Näin toteutettuna kokonaisuus ei ole henkilöitynyt yhteen vetäjään. Myös prosessin hyvä johtaminen on ollut tärkeää. Tämä toimintatapa on tuonut tuloksellista lisäarvoa koko työhyvinvointiprojektiin, tämänkaltainen satsaus kannattaa.

Suosittelen vastaavanlaista Työhyvinvointiprojektia mielelläni myös muille työyhteisöille!

Jukka Penttilä
eläkkeelle jäänyt toimitusjohtaja
Sevas Kodit Oy