Karismaattinen sosiaalityön rauhanturvaaja

Jari on ollut työnohjaajamme reilun vuoden. Aloittaessamme työskentelyä toivoimme, ettei enää työnohjauksen jälkeen tarvitsisi työnohjausta, eli mieltä painavat asiat käsitellään loppuun saakka. Tämä on toteutunut. Työskentely on ollut pitkäjänteistä, ja yksittäiset tapaamiset aiheineen ovat muodostaneet kokonaisuuden.

Vaikka ryhmämme kokoonpano on muuttunut tuossa ajassa muutamaankin otteeseen, on tunnelma pysynyt samana: lämminhenkisenä ja turvallisena, missä Jari on ottanut meidät vastaan sekä yksilöinä että tiiminä. Työnohjauksen jälkeen jää olo, että on saanut sanoa ajatuksensa, ja ne on kuultu tasapuolisesti.

Jari osaa pysähtyä oikeissa kohdissa, vaikka puhetta tulee ryhmältämme todella paljon. Hän pystyy kokoamaan ajatustenvirtaa kokonaisuudeksi ja kiteyttämään sen, sekä kääntämään huomiomme oleellisiin asioihin, joita on vilkkaastakin keskustelusta saanut poimittua. Kaikki tulevat kuulluksi, ja Jari hallitsee oman vetovastuunsa työnohjaustilanteissa.

Meille tärkeää on myös Jarin työkokemus ja työkenttämme tuntemus. Jaria kuvaisimme karismaattiseksi sosiaalityön rauhanturvaajaksi, joka osaa hajottaa ja hallita oikeassa suhteessa. Jarin kokemus sosiaalityön tehtävistä näkyy työnohjauksessa, ja hän osaa antaa uusia näkökulmia vaativiin asiakastapauksiin. Jari on myös loistava tunnetyöntekijä! Työnohjaukset suunnitellaan meidän toiveitamme kuunnellen, mistä milloinkin haluamme keskustella tai mitä on mielen päällä.

Seinäjoen kaupunki
Lapsiperheiden sosiaalipalvelut
Palvelutarpeen arviointi
Vipu-tiimi