Työkokemus – Jari Hautamäki

Työkokemus

ET. Psykoterapeutti, Sosionomi YAMK, Työnohjaaja STOry, Master-TSC® Jari Hautamäki

Hautamäki Training Oy

Vuonna 2007 Lyömätön Linja päätoimeni ohelle perustamani Hautamäki Training Oy:n yritystoiminnan puitteissa olen toteuttanut ja kehittänyt vankien parissa tapahtuvaa lähisuhde- ja perheväkivaltatyötä (Unbeatables -ryhmäohjelma vangeille) sekä toiminut aiheen erilaisissa asiantuntija- ja koulutustehtävissä.

Viime vuosien aikana yritystoimintani palveluista suurin osa on ollut eri alojen työhyvinvoinnin edistämistoimintaa. Olen saanut monialaisen ja vankan kokemuksen mm. työnohjaajana toimimisesta. Erityisesti lastensuojelu- ja perhetyö sekä erilaiset muut alan erityisosaamista vaativat palvelut ovat tulleet tutuiksi.

Työnohjaus- ja valmennustehtäviä

Olen toiminut työnohjaajana myös muissa kuin sosiaali- ja terveydenhuoltoalaan liittyvissä työtehtävissä. Työntekijöiden, esimiesten ja johtajien sekä erilaisten työryhmien työnohjaus- ja valmennustehtävät ovat vahvistaneet ammatillista osaamistani.

Olen Suomen työnohjaajien STOry:n jäsen. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä työnohjaaja, joka on koulutettu yhdistyksen koulutussuositusten mukaisesti ja on sitoutunut noudattamaan yhdistyksen eettisiä periaatteita. Niiden myötä työnohjaaja STOry edistää ja ylläpitää avoimuutta, luottamuksellisuutta, hyvää vuorovaikutusta ja ohjattavien aikuisoppimista sekä huolehtii omasta täydennyskoulutuksestaan ja omasta työnohjauksen työnohjauksestaan. 

Kuulun tällä hetkellä myös Suomen tietokirjailijoiden ja johdon työnohjaajien sekä Ratkes -yhdistyksiin.

Tukea lapsille, nuorille ja aikuisille

Palvelujeni taustalla on pitkä kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä 1980-luvun puolivälistä alkaen. Ensimmäisinä alan työvuosina olen toiminut nuorisotyössä sekä erityistä tukea ja ohjausta tarvitsevien henkilöiden parissa. Työkokemusta on kertynyt myös koulumaailmasta ja lastenpsykiatrian poliklinikan sosiaalityöstä.

Kriisi- ja psykoterapiatyön sekä erityisryhmien ohjaustoiminnat ovat vahvuuksiani. Käytännön asiakastyön rinnalla olen osallistunut työvuosieni aikana aihealueen erilaisiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin ja saanut siitä myös valtakunnallista tunnustusta.

Hyvinvoivan parisuhde- ja perhe-elämän puolesta

Vuodesta 1995 alkaen olen toiminut Lyömättömällä Linjalla lähisuhde- ja perheväkivaltatyössä ja työni kohderyhmää ovat olleet väkivaltaa käyttäneet miehet. Olen työskennellyt niin kantaväestön kuin maahanmuuttajien parissa. Vuosien 2007 – 2009 aikana olen työskennellyt myös Sörkan vankilassa lähisuhdeväkivallan käytön keskikorkean riskitason omaavien miesten kanssa.

Viimeiset 18 vuotta toimin, (vuoden 2018 elokuun loppuun asti) Lyömätön Linja Espoossa -toiminnan johtajana. Yhdistyksen toiminnanjohtajana vastasin kantaväestön ja maahanmuuttajien palveluista sekä erilaisista asiantuntija- ja kehittämistehtävistä, joita toteutetaan avopalveluina Lyömätön Linja ja Miehen Linja -palveluissa. Syksyllä 2018 siirryin päätoimisesti hyvinvointi- ja kehittämispalveluiden yrittäjäksi.

Lisätietoa: www.lyomatonlinja.fi

Lyömättömällä Linjalla olemme kehittäneet yhteistyönä mm. sisäasianministeriön, sisäisen turvallisuuden ohjelmaan kuuluvia, vuonna 2013 julkaistuja hyviä käytäntöjä. Ensimmäinen hyvä käytäntö on Perheväkivalta Rikosprosessissa -yhteistoimintamalli, jonka mukaan lähisuhde- ja perheväkivallasta epäiltyjä henkilöitä ohjautuu poliisin kautta Lyömättömälle Linjalle. Toinen hyvä käytäntö on Lyömättömällä Linjalla toimiva Väkivallan katkaisu -ohjelma. Julkaisu hyvistä käytännöistä löytyy Sisäasiainministeriön nettisivuilta: www.intermin.fi/sisainenturvallisuus

Perheväkivalta Rikosprosessissa -yhteistyömallia on kehitetty edelleen viime vuosina. Tällä hetkellä poliisin ja auttajatahojen välistä yhteistyöstä kertova yhteistoimintamalli on nimeltään Katkaise väkivalta -malli. Katkaise väkivalta -mallista kertova opas on valmistunut vuonna 2013. Oppaan voi tilata mm. osoitteesta: www.suomalainen.com. Mallista on laadittu myös youtube -video, joka löytyy osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=L9lDRtbZWNg

Palvelut

Ihminen löytää kanssamme oman ainutkertaisuutensa.
Kehitämme yhteisöt tuottaviksi ja sytytämme palavan menestystunteen työelämään.

Henkilöasiakkaiden ja yrittäjien palvelut

Johtajuuden kehittäminen

Työyhteisön kehittäminen

Koulutukset

Elämäntapavalmennus