Elämän haasteista ja onnellisuudesta

Haasteet ja vaikeudet elämässä ovat jollakin tavalla osa meidän jokaisen elämämme kaarta. Emme voi kuitenkaan elää tasapainoista elämää ajattelemalla elämän olevan jatkuvaa selviytymistaistelua. Meillä kaikilla tulisi olla elämässä riittävä määrä kokemuksia, joista voimme olla ylpeitä ja onnellisia.

Elämäämme kuuluvia asioita olisikin hyvä ajatella enemmän onnellisuuden näkökulmasta. Asiaa tulisi ajatella omilla ehdoillaan ja yrittää oivaltaa ja löytää elämästään jotain sellaista, josta voi sanoa olevansa onnellinen tai jonka voi sanoa tekevän onnelliseksi. Onnellisuus voi muodostua niin monesta tekijästä – ihan pienistäkin asioista, kuten hyvin tiedetään.

Onnellisuus voi kehittyä myös itselleen ja läheisille ihmisille vahingollisen toiminnan lopettamisen kautta. Tällainen onnellisuuden kokemus voi vapauttaa elämään niin, ettei tarvitse jatkuvasti ajatella, miten osaa ja uskaltaa olla ja elää. Tämän muutoksen tuomassa vapautumisessa elämään voi heittäytyä ja antaa elämän viedä.

Työssäni Lyömättömällä Linjalla olen ollut ainutkertaisessa ja etuoikeutetussa asemassa. Olen saanut olla todistamassa työvuosieni aikana useaan kertaan erästä elämän käännekohtaa; kuullut ja nähnyt muutoksen, jonka kautta vaikeuksissa olleen ihmisen elämä on saanut uuden suunnan. Muutos on edellyttänyt suuren määrän vastuullisuutta, rohkeutta, uskoa itseen ja tulevaan elämään. Tämä elämänvaihe on parhaimmillaan antanut uskoa ja toivoa onnellisen elämänkokemuksen mahdollisuudesta.

Työkokemukseni ovat opettaneet minua olemaan onnellinen elämän pienistäkin asioista. Luulen, että ilman ihmisten parissa tapahtuneita työtehtäviäni en ehkä osaisi ajatella asioita niin monella tavalla kuin tällä hetkellä koen kykeneväni. Olen työni ja siihen kuuluneiden erilaisten kohtaamisten kautta saanut itselleni jotain sellaista, jonka merkitystä en aina edes osaa ymmärtää. Mutta silloin kun ymmärrän, koen olevani ihmisenä etuoikeutetussa asemassa.

Ote kirjasta: Mikä Minuun Meni? Gummerus 2014
Jari Hautamäki

Hyvinvointiyritykseni puitteissa kohtaan ihmisiä erilaisissa konteksteissa. Pyrin hyödyntämään aiemmin kokemaani ja luomaan omalla persoonallisella tavallani rakenteita ihmisten väliselle kohtaamiselle. Luotan siihen, että aidolla ja empaattisella kuulemisella ja sitä kautta tapahtuvalla kohtaamisella on keskeinen merkitys hyvää mieltä tuottavissa kokemuksissa. Tietyssä ajassa ja paikassa tapahtunut aito ihmisten välinen kohtaaminen on ainutkertainen kokemus, joka luo mahdollisuuden myös onnellisuuden kokemiseen.