Minä työnohjattavana

Työnohjaus on kokeneen ja koulutetun ammattilaisen tarjoamaa palvelua

Työnohjauksen avulla kehitetään ja ylläpidetään työyhteisöjen ja johdon työhyvinvointia ja ammattitaitoa. Työnohjauksella voidaan auttaa työyhteisöongelmien ratkaisemisessa, tukea johtajuutta ja alaistaitoja. Työnohjaus parantaa yrityksen tuottavuutta ja luo hyvää mainetta. Työnohjaus sopii erilaisille yhteisöille, yrittäjille, työyhteisöille, johtajille ja muille esimiehille.

Työvuosieni aikana olen saanut olla useiden kokeneiden työnohjaajien ohjauksessa. Reflektoin tässä hetkessä joitakin mieleeni tulevia ajatuksia omien työnohjauskokemusteni avulla. Toivottavasti saat tästä jotain eväitä myös omiin työnohjauspohdintoihisi.

Minun työnohjauskokemuksia

Työssäni on ollut välillä haastavia tilanteita ja olen saattanut odottaa jo etukäteen tulevaa työnohjauskertaa, jossa olen voinut läpikäydä ulkopuolisen ammattilaisen kanssa tätä tilannetta. Välillä olen pohtinut matkalla työnohjaukseen, mistä aiheesta haluan tällä kertaa keskustella työnohjaajani kanssa. Välillä minusta on tuntunut siltä, ettei minulla ole etukäteen mitään puhuttavaa ja välillä aihe on syntynyt työnohjaustapaamisen alkuvaiheessa ja välillä niin, että aihe on ikään kuin elänyt ja kehittynyt koko työnohjauksen ajan alusta loppuun.

Olen saanut luottamuksellisessa olosuhteessa kertoa työhöni liittyvät, mieltä painavat asiat ja ilonaiheet, olen kokenut tulleeni kuulluksi. Huomaan, että usein jo puhuessani ääneen, olen saanut hiljalleen uudenlaisia näkökulmia työnohjauksessa olevaan aiheeseen. Välillä työnohjaajaan tietyt kysymykset ovat ohjanneet minua ajattelemaan asiaa erilaisesta näkökulmasta ja olen löytänyt ratkaisun ongelmaani.

Joskus ratkaisuvaihtoehto on syntynyt vasta työnohjauksen jälkeen, matkalla takaisin työpaikalle ja välillä ratkaisu on syntynyt vasta työpaikalla. Työnohjaus on ollut minulle myös johtajana tärkeä pysähdyspaikka, joissa olen saanut aikaa ja luovan tilan itselleni ja ajatuksilleni. Työnohjaus ammattitaitoisen ja kokeneen työnohjaajan toteuttamana on kehittänyt ja vahvistanut ammatti-identiteettiäni ja olen saanut ohjauksista sopivaa voimaa myös työssä esiintyneiden haasteiden ja ristiriitojen ratkaisemiseen.

Työnohjausta olen saanut hyödyntää niin työntekijänä, työryhmän jäsenenä kuin johtajana. En kykenisi tekemään työtäni välttämättä näin tasapainoisesti ja luovasti ilman säännöllistä työnohjausta. Olen myös kiitollinen siitä, että itselläni ei ole juurikaan huonoja työnohjauskokemuksia, vaikka tiedän että sellaisia totta kai on myös valitettavasti olemassa. Oman kokemukseni kautta voin suositella työnohjausta jatkuvaksi kehittämisen ja työssä jaksamisen tukemisen välineeksi. Toimiva työnohjaus maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Työnohjaajan valinnasta

Vanha totuushan on, ettei työnohjausta ja sen merkitystä tunneta edelleenkään riittävän hyvin. Jo pelkästään työnohjaus sanana voi olla harhaanjohtava, ja se voidaan yhdistää työn opastukseen. Välillä kuulen myös sanottavan: ”meillä ei ole työpaikalla mitään ongelmia, me emme tarvitse työnohjausta”. Tämä lause vetää minut aina hiljaiseksi, ja tuntuu etten osaa sanoa aina siihen mitään. Edetään nyt kuitenkin siitä ajatuksesta, että työnohjaus on aina tarpeellista.

Työnohjaajan valintaan kannattaa mielestäni kiinnittää erityistä huomiota. Erilaisilla kokemus- ja koulutustaustoilla olevia työnohjaajia on tarjolla runsaasti. Mielestäni työnohjaajan valinnassa on hyvä kiinnittää huomiota oman työn perustehtävään eli johtajan on hyvä tarkastella asiaa siten, että myös työnohjaajalla on riittäviä valmiuksia johdon työnohjaukseen. Itse kiinnitän huomiota työnohjaajan koulutukseen ja kokemukseen, mutta myös persoonalliseen työskentelytapaan. Viime kädessä pidän työnohjaajasta, jonka kanssa vuorovaikutus toimii toivomallani tavalla.

Kannustan myös työnohjauksen alussa keskustelemaan aina tavoitteista, mutta myös toiveista, millä tavalla toivot itseäsi ohjattavan. Joskushan on hyväksi, että työnohjaaja myös haastaa ja tuo yllättäviäkin ratkaisuehdotuksia tilanteisiin. Itse pidän tästä avoimesta, keskustelevasta mutta myös uusia ideoita luovasta työtavasta. Onhan meistä jokainen välillä myös itse solmussa omien ajatustemme kanssa ja ratkaisujen löytäminen tuntuu äärimmäisen vaikealta.

Toivon, että löydät itsellesi tai työpaikallesi ammattitaitoisen ja osaavan työnohjaajan. Hyvän työnohjaajan kanssa toimittaessa hyödyt ulottuvat monelle eri tasolle. Työpaikka, jossa huolehditaan työnohjauksen järjestämisestä luo myös mielikuvia ja käsityksen toimivasta, ”hyvän hengen” työpaikasta, joka näkyy ja kuuluu jokaiselle asiakkaalle.

Jään kirjoitukseni lopulla pohtimaan ja toivon, että tästä lyhyestä, mutta omakohtaisesta kirjoituksestani oli sinulle jotain hyötyä ja kannustusta, etsiessä esimerkiksi itsellesi sopivaa työnohjaajaa? Löydät varmasti myös muita arvokkaita näkökulmia ja kokemuksia työnohjauskokemustesi kautta, niille on tilaa myös tässä kirjoituksessa. Päätän kirjoitukseni erääseen mieltäni lämmittävään asiakaspalautteeseen, jonka olen saanut työnohjattaviltani:

”Hieno yhteinen matka kaikkine haasteineen. Sain paljon ymmärrystä, ajatuksia, armollisuutta sekä itseä että muita kohtaan. Erittäin suuri kiitos tästä kahdesta vuodesta”