Palaute on työpäivän hyvä teko

Tapaan työssäni useita työyhteisöjä ja tiimejä. Usein keskusteluissa nousee esille palautteen antamisen ja vastaanottamisen tärkeä merkitys, niin työntekijän itsensä kuin koko yhteisön näkökulmasta. Palautetta kyllä annetaan, mutta yleisesti aivan liian vähän.

Miksi palautteen antaminen jää liian vähälle huomiolle?

Palautteen antamista varmasti moni pohtii, mutta asia jää kuitenkin juuri siinä hetkessä sivuun ja myöhemmin on enää vaikea palata asiaan. Myönteistä palautetta voi olla helpompi antaa, kuin kriittistä palautetta. Mitä se toinen palautteesta ajattelee ja mitä siitä seuraa? Näin voi olla helpompi jättää palaute antamatta ja mennä vain eteenpäin.

Palautteen vastaanottaminen voi olla myös vaikeaa. Kun saat kehuvaa palautetta, voit vähätellä saamaasi palautetta: ”No, enhän minä nyt mitään erityistä tehnyt ”” tai jos saat kriittistä palautetta, saatat jähmettyä automaattisesti tai ajautua puolustustilaan.

Palauteteema olisi otettava jokaisessa yhteisössä yhteiseen keskusteluun

Palaute -teemaa tulisi käsitellä jokaisessa yhteisössä. Mitä me ajattelemme palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta? Onko palautteen antaminen helppoa / vaikeaa? Miten koemme palautteen antamisen ja vastaanottamisen? Mikä olisi kaikille meille sopiva ”sääntö” palauteasiassa, johon me kaikki voisimme sitoutua?

Palautteen antamiseen ei tarvitse kehittää mitään erityisiä rituaaleja, vaan sen tulee olla tilannekohtaista ja aitoa. Työkaverin kiittäminenkin riittää, kriittisessä palautteessa voi kertoa oman näkemyksensä, toisen huomioon ottaen ” minä olisin tehnyt tuon hiukan eri tavalla ”. Jokainen meistä voi kehittää itselleen sopivia, hyvää tunnetta luovia tapoja palautteisiin.

Kun palauteasia on kokonaisuudessaan käsitelty yhteisössä, se vapauttaa ihmiset toimimaan entistä enemmän omana itsenään. Palautteen antaminen lisääntyy ja kriittisen palautteen vastaanottamisen asialliset tavat lisääntyvät. Asiasta tulee näin tärkeä osa koko yhteisön luonnollista ja menestystä tuottavaa toimintaa.

Palaute vahvistaa tärkeää merkityksellisyyden kokemusta

Kun palautetta hyödynnetään, työntekijöiden ja yhteisön motivaatio työn tekemiseen kasvaa. Jokaisen kehittyminen ja työstä suoriutuminen paranee. Kokemus omalla tavalla tekemisen, itsensä ja oman työn merkityksellisyydestä kasvaa. Palaute kehittää koko yhteisössä tärkeää yhteisvastuulliseen tekemiseen liittyvää luottamuksen tunnetta, ylläpitäen ja edistäen työhyvinvointia. Palaute on meille kaikille tärkeää ja sen myötä kehitymme niin työssä kuin ihmisenä.

Kuinka usein sinä annat ja saat palautetta?

Jari Hautamäki