Puheenvuoro Kantrissa: Läsnäolon taitoa oppimassa

Puheenvuoro on julkaistu Maaseudun tulevaisuuden lokakuun Kantri-lehdessä.

”Tärkeää on, että molemmilla puolisoilla on sama, yhteinen visio tulevaisuudesta. Tämä koskettaa niin menestyksellistä maatilayritystä, kuin myös sen rinnalla hyvin toimivaa parisuhdetta.”

Maatilayrittäjäasiakkaani ovat muistuttaneet minua viime päivinä siitä, miten merkittävää maatilayrityksen toteuttamisen ja kehittämisen kannalta on se, että parisuhteessa puhalletaan yhteen hiileen. Tähdätään kohti yhteistä tavoitetta ja unelmaa.

Tärkeää on, että molemmilla puolisoilla on sama, yhteinen visio tulevaisuudesta. Tämä koskettaa niin menestyksellistä maatilayritystä, kuin myös sen rinnalla hyvin toimivaa parisuhdetta. Nämä molemmat ovat asioita, joita on hyvä huoltaa ja päivittää säännöllisesti.

Keskustelimme eräässä parisuhdetapaamisessa, miten vaikeaa on kiireessä pysähtyä ja löytää parisuhdeaikaa. Aina kun ei ole arjessa helppoa löytää yhteistä rauhallista pysähtymisen hetkeä, vaikka sellaisen merkityksen tiedostaisikin. Maatilayrittäjänä elämä on välillä niin kiireistä, että koko ajan on tehtävä jotain tai ajateltava jo seuraavaa tekemistä.

Miten kaikesta kiireestä huolimatta voisimme löytää tärkeää yhteistä aikaa myös parisuhteessa pysähtymishetkille? Hetkille, joissa kuuntelemme ja keskustelemme keskenämme. Olemme aidosti läsnä.

Millaisia hetkiä sinä arvostat ja pidät tärkeänä? Jokainen meistä voi kehittää omia tapoja, eikä yhtä ainoaa ja oikeaa tapaa ole olemassa. Jos sellaiset ovat jääneet viime aikoina vähemmälle, asioilla voi aina tehdä jotain ja oppia myös aina uutta.

Olen työni kautta huomannut, että lähdemme helposti vertaamaan omaa parisuhdettamme toisten tilanteisiin. Luemme lehdistä myös aivan liikaa erilaisia parisuhdeneuvoja ja ohjeita siitä, mitä kaikkea hyvään parisuhteeseen pitäisi kuulua. Ne luovat usein liikaa paineita siitä, ettemme ole riittävän hyviä. Ja se saa meidät itsesyytöksiin ja syyttämään parisuhteessa toisiamme.

Etsimme arkeen helpotusta suunnittelemalla lomia ja kirjaamalla kalenteriin laatuaikaa. Teemme tätä erityisesti silloin, kun parisuhteen yhteinen aika on jäänyt arjessa aivan liian vähälle huomiolle. Lähdemme kokemaan jotain ”parempaa” ja hakemaan suhteeseemme uutta virtaa jostain muualta kuin kotoamme.

Periaatteessa hyvä ratkaisu, mutta aina tämä ei kuitenkaan tuo kiiretilanteeseen toimivaa ratkaisua. Olen kuullut, että myös yhteinen kahvihetki tai autoajelu takapenkillä nukkuvien lasten kanssa voi tarjota tärkeän laatuajan yhteisen läsnäolon kokemiseen.

On syytä varoa omia olettamuksia siitä, mitä luulee suhteessa toisen aina toivovan. Varsinkin pitkässä parisuhteessa helposti uraudutaan liiaksi tiettyihin toimintamalleihin. Jokaisen parisuhteessa elävän olisikin hyvä keskustella aina välillä päivittäen ja tarkastellen sitä, mitä toisiltamme ja suhteelta toivomme ja mihin suuntaan yhteistä matkaa haluamme kulkea. Voi olla, että kuulet jotain aivan uutta.

Toimivassa parisuhteessa tarvitsemme myötätuntoista otetta toisiamme kohtaan. On hyvä osoittaa, että huomaamme toisemme ja että olemme valmiita tulemaan rinnalle ja auttamaan. Tästä tavasta syntyy usein juuri sitä tärkeää yhteen hiileen puhaltamisen tapaa, jota tarvitaan myös yhteisessä yrittämisessä. Voimme kehittää itsessämme myötätuntoisuutta edistävää läsnäolon taitoa myös tietoisesti harjoittelemalla.

Ensimmäinen askel läsnäolon taidon oppimisessa on se, että maltamme aidosti pysähtyä ja olla ajattelematta mennyttä tai tulevaa. Tämä tarkoittaa itsemme, ajatustemme ja tunteidemme tiedostamista. On hyvä huomata, että ajatukset tulevat ja menevät, mutta sinä itse olet aina oma itsesi. Aitoon läsnäoloon tarvitsemme itsetuntemukseen kuuluvia tunnetaitoja, jotka kehittyvät edelleen vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa.

Keskity yhteen asiaan kerrallaan. Kiinnitä tarkoituksella huomio siihen, missä juuri olet ja mitä teet. Tunnistele hengitystäsi ja opettele havaitsemaan ajatuksiasi ja tunteitasi. Ne voivat tuntuvat myös kehossasi. Katso ympärillesi ja rauhoitu itsesi kanssa. Sinun ei tarvitse sanoa mitään, katso läheistäsi silmiin ja anna myötätuntoisen kokemuksen välittyä välillenne.

Voitte asettaa yhteisesti tavoitteeksi läsnäolon taidon kehittämisen. Voitte yhdessä keskustella, missä kohtaa janalla 1–10 olette asian kanssa tällä hetkellä? Mikä olisi hyvä yhteinen tavoite tälle asialle? Ja mitä teidän tulisi tehdä, jotta voitte päästä yhden askeleen lähemmäksi tavoitettanne. Myös yhteiset unelmat ovat jaksamisen kannalta erityisen merkityksellisiä.

Haluan myös mainita miehistä, joita olen työvuosieni aikana tavannut. He ovat pääosin olleet tuntevia ja puhuvia miehiä. Kuulen usein myös siitä, miten moni mies kipuilee tunteista puhumisen kanssa. Usein tämän taustalla ovat lapsuuden mallit, joissa kaikkien tunteiden näyttäminen ei ole ollut pojille sallittua. Nyt siis viimeistään on hyvä päästä eroon näistä vanhoista sukupuolirooleista ja malleista. Nykyajassa kaikki tunteet ja niistä puhuminen on sallittua ja suotavaa sukupuoleen katsomatta.

Aidosti tuntevina luomme kohtaavan sillan kahden ihmisen välille ja välitämme arvokasta ja tärkeää kokemusta myös muille läheisille, kuten lapsillemme.

Jari Hautamäki