Työnohjaus luo Psykologista turvallisuutta

Loppiaisena oli hyvä hetki pysähtyä työnohjauspalautteideni kautta menneen vuoden työnohjauksiin. Oli kyllä taas mukava huomata, miten tärkeitä toteutuneet työnohjaukset ovat osallistujille olleet. Palautteissa toistui usein asiat, joilla on tärkeä kytkös Psykologisen turvallisuuden vahvistamiseen.

Psykologinen turvallisuus työyhteisön arjessa

Psykologinen turvallisuus lähtee liikkeelle hyvin arkisista perusasioista, kuten töihin tullessa tervehtimisestä, kiitoksesta työpäivän päättyessä. Jokainen työyhteisön jäsen otetaan mukaan keskusteluun, kysymyksiä saa kysyä ilman nolostumista ja kaikki ideat otetaan vastaan. Turvallisessa työyhteisössä annetaan työkaverille palautetta, niin myönteistä, kuin rakentavalla tavalla myös kehittävää palautetta. Työpaikalla vallitsee sellainen tunneilmasto, ettei kukaan koe jäävänsä yksin.

Turvallisessa työyhteisössä työntekijät voivat jakaa toisilleen työstään heränneitä tunteita. Työtilanteiden tarkastelu tunnetasolla on merkityksellistä työntekijän oman jaksamisen kannalta. Kun tunteet voi kertoa ääneen, antaa se myös hyväksynnän omille tunteille. Tunteista kertominen vahvistaa kykyä keskittyä omaan perustehtävään, kykyyn vaihtaa perspektiiviä; ”Välillä työssä on näin hankalaa ja mutta on myös paljon hyviä asioita.”

Palautteista kerättyä – osuu ja uppoaa

” Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen on lisännyt jaksamista. Iloinen ja huumoripitoinen meininki. Työnohjauksessa työkaverit ovat tulleet tutummaksi ja lähemmäksi ”

” Yhteistyö työnohjaajan kanssa sujui hyvin. Ryhmähenki hyvä. Uskalsi tuoda omia ajatuksia ja kokemuksia esiin ”

” Koen saaneeni työnohjauksissa henkilökohtaista, positiivista ja rakentavaa palautetta. Se on auttanut hankalissakin kohtaa eteenpäin ”

” Uudet työntekijät otettiin todella hyvin mukaan työnohjaukseen. Tuli tunne, että ollaan aidosti kiinnostuneita. Koin, että tulin kuulluksi ”

” Sain paljon hyvää psyykkistä tukea väkivaltatilanteiden jälkeen ja pystyin jäsentämään tilanteita ”

” Tärkeää, että erityisesti asiakastilanteista nousseita tunteita on päässyt pohtimaan hyvin ”

Työnohjaukseen kannattaa satsata – näin on todettava

Työnohjauksen kokonaisvaltainen hyöty on todella merkityksellistä niin työntekijöiden, kuin yhteisöjen tuottavuudenkin näkökulmasta. Onnistunut työnohjaus on merkittävässä roolissa siinä, että ihmiset viihtyvät ja kehittyvät työssään. Työnohjaus mahdollistaa myös ihmisenä kasvun, tuoden kokonaisvaltaista hyvinvointia elämään. Työnohjaukseen siis kannattaa satsata.

Jari Hautamäki