Blogi

03.09.2017
Blogi
Tästä hetkestä käsin tarkasteltuna, mennyt vuosi on ollut sekä minulle että perheelleni monien muutosten aikaa. Vielä kaksi vuotta sitten en olisi voinut kuvitellakaan mitä jatkossa elämässäni tulee tapahtumaan. Tapahtuneet muutokset ovat liittyneet tärkeällä tavalla myös henkilökohtaiseen unelmaani.
10.06.2017
Blogi
Henkinen hyvinvointi vaatii jatkuvaa huolenpitoa. Yrittäjän on kyettävä erottamaan työ- ja vapaa-aika toisistaan ja huolehdittava siitä, että hän palautuu vapaalla ollessaan riittävästi työstään. Ihmisenä voimme aina kasvaa ja uudistua, näin voimme tehdä myös yrittäjinä.
20.03.2017
Blogi
Moni yrittäjistä, johtajista ja muista yritysten avainhenkilöistä haluaisi kehittää itseään ja huolehtia paremmin henkisestä hyvinvoinnistaan. Seuraavan askeleen ottaminen asian edistämiseksi ei kuitenkaan aina toteudu.
07.01.2017
Blogi
Dialogi on puhetta, joka tapahtuu kahden tai useamman henkilön välillä. Toimivassa dialogissa puhujien välille syntyy jotain yhteistä, vaikka heidän näkemyksensä ovat erilaisia.
30.11.2016
Blogi
Työyhteisöllä on tietty perustehtävä ja siihen liittyvät toiminnat tapahtuvat tietyssä ajassa ja paikassa. Jokaisen työyhteisön kulttuuri rakentuu sen jäsenistä, jotka ovat eri tavoin kytköksissä työyhteisön perustehtävään.
30.09.2016
Blogi
Työnohjaustehtäväni ovat luoneet minulle sillan tunteistaan puhuvien miesten maailmaan. Kokemukset ovat tuoneet työuralleni uuden mahdollisuuden kokea myös toisenlaisissa työkonteksteissa jo aikaisemmin kokemaani.
21.06.2016
Blogi
Suomen keskikesän juhannusaika alkaa olla jo käsillä. Osa meistä viettää tulevaa juhannusta tai kesälomaansa mökillään läheistensä seurassa ja osa jollakin muulla tavoin.
25.04.2016
Blogi
Menneellä viikolla olen koulutettavieni kanssa käsitellyt ihmisten johtamiseen liittyviä näkökulmia. Nämä arvokkaat keskustelut saivat minut edelleen pohtimaan monologin ja dialogin merkitystä johtamistyössä.
06.03.2016
Blogi
Viime aikoina olen eri yhteyksissä keskustellut unelmien tärkeästä merkityksestä. Mielestäni meidän olisi entistä rohkeammin asettava ja nimettävä itsellemme unelmia, joita tavoittelemme.
07.02.2016
Blogi
Meille kaikille voi elämässämme tulla eteen tapahtumia, joita olisi hyvä käsitellä yhdessä koulutetun ja kokeneen ammattihenkilön kanssa. Saatamme turhaan vältellä keskustelua mieltämme järkyttäneistä tapahtumista. Joskus myös saattaa käydä niin, että käsittelemättömät asiat voivat palautua mieleemme haittaavalla tavalla, aiheuttaen ahdistusta, unettomuutta, erilaisia somaattisia oireita, kuten päänsärkyä tai muita elimellisiä oireita.